Tutkimusta tehtiin Puolassa, missä yksinhuoltajaäidit joutuvat pärjäämään enemmän omillaan kuin muualla.

Vaikeuksista huolimatta yksinhuoltajaäidit ovat yhtä onnellisia kuin heidän naimisissa olevat vastineensa, kertoo tutkimus. Journal of Happiness -lehdessä julkaistua tutkimusta varten haastateltiin kasvotusten 35 yh-äitiä Puolassa, jotta heidän onnellisuuden määrästään saataisiin perusteellinen käsitys.

Huffington Post kertoo, että Puola valittiin tutkimuskohteeksi, koska siellä on EU:n huonoin julkisen lastenhoidon tarjonta sekä aviottoman lapsen saamista ei hyväksytä sosiaalisesti ja yksinhuoltajuutta ei ole institutionaalisesti tuettu. Tästä syystä tutkijat kokivat Puolan hyväksi paikaksi tutkimusaiheelleen.

Haastatteluiden lisäksi tutkijat käyttivät vuosikymmenen ajan 7 633 äidiltä kerättyä dataa Puolassa käynnissä olevasta tutkimuksesta. Näistä äideistä 6 594 olivat naimisissa, 538 eivät koskaan ole olleet naimisissa ja 501 olivat joko eronneet tai jääneet leskeksi.

Tutkijat analysoivat haastattelumateriaalinsa sekä tutkimuksen materiaalin ja saivat selville, että yh-äidit eivät olleet yhtään sen onnettomampia kuin naimisissa olleet äidit, vaikka yh-äitien olosuhteet olivat vaikeammat.

”Löydöksemme osoittavat, että lapset ovat naimattomien naisten elämän keskipiste ja monet tärkeät päätökset tehdään vastuullisemmin lasten hyväksi. Äitiys voimaannuttaa yh-äitejä, lisää heidän käsitystään vastuullisuudesta ja mahdollistaa heidän pakenemisen sairaalloisista ympäristöistä”, tutkijat kirjoittivat Huffington Postin mukaan.

Vaikka monet tutkimuksessa osana olleet yh-äidit kertoivat lapsen kasvattamisen ilman kumppanin tukea olevan väsyttävää ja stressaavaa, he kuitenkin korostiuvat lapsen tuovan heille iloa, energiaa ja motivaatiota elää.

”Lapsen rakkaus korvaa kaiken”, eräs tutkimukseen osallistunut yksinhuoltajaäiti kertoi.

Lähde: Huffington Post

Kommentit

Kommenttia