Tässä asiassa heteroparien kannattaisi ottaa mallia samaa sukupuolta olevista pareista.

Tutkimuksen mukaan samaa sukupuolta olevat parit osaavat jakaa kotityöt paremmin kuin heteroparit. Tutkimukseen osallistui 225 paria, joista kumpikin oli töissä.

Families and Work Instituten kysely selvitti, että samaa sukupuolta olevat parit jakavat kotityöt tasavertaisemmin sekä määrittelevät tehtävät omien mieltymysten mukaan sen sijaan, että siihen vaikuttaisi sukupuoli, tulot, työtunnit tai koettu valta parisuhteessa.

Sen sijaan heteropareilla on taipumusta jakaa kotityöt stereotyyppisesti; naisille usein jää muun muassa lastenhoito, ruoanlaitto, pyykkääminen ja ruokaostosten teko huolimatta siitä, minkälaisia kotitöitä he mieluiten tekisivät.

Esimerkiksi 74 prosenttia samaa sukupuolta olevista pareista jakaa tasapuolisesti vastuun lastenhoidosta, mutta heteropareista näin tekee vain 38 prosenttia. Pyykinpesu taas jaetaan lähes puoliksi samaa sukupuolta olevissa pareissa, mutta 69 prosentissa heteropareista nainen on se, joka huolehtii pyykit puhtaiksi.

Tästä huolimatta tutkijat huomasivat yhden asian pätevän sekä heteroparien että samaa sukupuolta olevien parien kohdalla.

”Tyytyväisyys kotitöiden vastuun jakautumiseen riippuu enemmän siitä, puhuvatko parit siitä, miten vastuut jaetaan muutettaessa yhteen”, tutkijat totesivat – samaa sukupuolta olevat parit vain tutkimuksen mukaan myös puhuvat paremmin kotitöistä.

Lähde: Glamour