Useiden tutkimusten tarkastelun perusteella miehet ovat naisia narsistisempia.

Buffalon yliopiston tutkijat ovat 31 vuoden edestä tutkimuksia meta-analyyttisesti tarkasteltuaan tulleet siihen tulokseen, että miehet ovat naisia narsistisempia. Newserin mukaan tutkijat perehtyivät 355 tutkimukseen, jotka sisälsivät tuloksia 475 000 osallistujalta.

Tutkijoille ilmeni, että heidän tarkastelun johtopäätös piti paikkansa huolimatta iästä tai sukupolvesta. Tutkijat jakoivat narsismin kolmeen osa-alueeseen, tutkien oikeutusta, johtajuutta/auktoriteettia sekä suurisuuntaisuutta/huomionhakuisuutta.

Newserin mukaan miehet olivat naisia edellä eniten oikeutuksen suhteen, mikä tutkimuksen mukaan ilmentää, että miehet todennäköisemmin hyödyntävät muita ja kokevat olevansa oikeutettuja tiettyihin etuoikeuksiin. Tutkimusta johtaneen Emily Grijalvan mukaan miehet osoittavat myös enemmän itsevarmuutta ja halua saada valtaa.

Huomionhakuisuudessa sukupuolet olivat kuitenkin lähes samalla viivalla.

”Kumpikin sukupuoli osoittaa yhtä todennäköisesti turhamaisuutta tai keskittymistä omiin tunteisin tai kiinnostuksen kohteisiin”, Grijalva selitti.

Lähde: Newser