Laastarisuhteilla on huono maine, mutta tutkijat ovat avanneet sanaisen arkkunsa aiheesta.

Eron jälkeiset laastarisuhteet eivät ehkä olekaan niin huono vaihtoehto, vaan niillä voi peräti olla etuja. Tämä käy ilmi Queens Collegen ja Illinoisin yliopiston tutkimuksesta.

Tutkijat kysyivät kahdessa tutkimuksessa vasta eronneilta ihmisiltä kuinka he voivat, olivatko he menneet eteenpäin jonkun toisen kanssa ja mitä he ajattelivat entisistä kumppaneistaan. Ensimmäiseen tutkimuskyselyyn osallistui 77 henkilöä ja toiseen 236 henkilöä.

Verratessaan ristiin saamiaan vastauksia, tutkijat tekivät mielenkiintoisia löydöksiä. Vastauksista kävi ilmi, että mitä vähemmän aikaa osallistujat olivat sinkkuina suhteiden välissä, sitä korkeampi heidän hyvinvointinsa, itsetuntonsa ja varmuutensa omasta deittiviehätyksestään oli.

Laastarisuhteita harrastavilla oli myös taipumusta olla enemmän yhteydessä ja kunnioittaa enemmän heidän nykyistä kumppaniaan. Huonona puolena kävi kuitenkin ilmi, että laastarisuhteissa olevat todennäköisemmin vertasivat nykyistä kumppaniaan entiseen kumppaniinsa.

”Löydökset osoittavat, että uuden laastarisuhteen nopeasti aloittavilla ei mene yhtään sen huonommin kuin heillä, jotka odottavat pidempään ennen kuin aloittavat uuden suhteen. Itse asiassa joissakin asioissa heillä vaikuttaa menevän paremmin”, tutkijat kirjoittivat Women’s Healthin mukaan.

On kuitenkin mahdollista, että tutkimuksiin osallistuneet voivat jo valmiiksi paremmin eron jälkeen, ja siksi aloittavat uuden suhteen nopeasti sen sijaan, että voisivat paremmin laastarisuhteen johdosta. Tutkimukset silti osoittavat, että kaikki laastarisuhteet eivät ole tuhoon tuomittuja.

Lähde: Women’s Health