Tikittävä kello voi saada naiset haluamaan mennä naimisiin aiemmin ja perustaa perheen.

Tutkimus on saanut selville, että naisten halu mennä naimisiin ja saada lapsia nopeutuu, jos hän kuulee kellon tikitystä. Hienovarainen muistutus siitä, että naisen hedelmällisyys ei ole loputon, voi saada naiset myös laskemaan odotuksiaan ja tyytymään mielestään vähemmän menestyneeseen mieheen, kertoo Daily Mail.

Tutkijat tekivät kaksi koetta testatakseen pienen kellon tikityksen vaikutusta miesten ja naisten lisääntymisasenteisin. Ensimäisessä 59 miestä ja naista vastasivat kysymyksiin siitä, minkä ikäisinä haluaisivat mennä naimisiin ja perustaa perheen ja toisessa heiltä kyseltiin puolison ominaisuuksista.

Daily Mailin mukaan osallistujilta kysyttin myös, kuinka taloudellisesti turvattu heidän lapsuutensa oli. Tuloksista selvisi, että kellon tikitys vaikutti niihin naisiin, joiden vanhemmat olivat köyhiä.

Tikitys sai heidät haluamaan lapsia aiemmin ja asettamaan vähemmän painoarvoa miehen sosiaaliselle asemalle ja mahdollisuuksille tienata. Daily Mailin mukaan hyvin tienaavien vanhempien tyttäret taas muuttuivat valikoivammaksi kumppanin suhteen kellon tikitystä kuullessaan.

Daily Mailin mukaan miesten asenteeseen vakiintumisen suhteen tikittävä kello ei vaikuttanut.

”Naisten lisääntymiskykyä rajoittaa paljon aika. Toisin kuin miehet, jotka voivat tehdä lapsia vielä iäkkäinä, naiset menettävät kyvyn vaihdevuosien jälkeen”, tutkimusta tehneet kommentoivat.

Tutkijat sanoivat Daily Mailin mukaan, että ajatus siitä, että naisten halu ja kyky saada lapsia ovat biologisen kellon kontrolloimat on syvään juurtunut. Naiset voivatkin tiedostamattaan yhdistää tikityksen siihen, että heidän lapsentekovuotensa vähenevät.

”Hienovaraiset vinkit ajan kulumisesta, kuten tikittävä kello, voivat viestittää uhkia naisen lisääntymiskyvystä”, he sanoivat tuloksista.

Lähde: Daily Mail