Nykypäivänä on hyvin yleistä, että romanttinen suhde saa alkunsa netissä esimerkiksi deittisivuston tai -sovelluksen kautta.

Uusi tutkimus tuo ikäviä uutisia pareille, joiden rakkaustarina on alkanut onlinemaailmassa. Avioerojen määrät ovat kuusi kertaa korkeampia avioliiton alkuvuosina pareilla, jotka ovat tavanneet netisssä, kuin niillä pareilla, jotka tapasivat opintojen, ystävien tai perheen kautta.

Tutkimuksesta uutisoineen The Independentin mukaan vuodesta 2000 lähtien netissä tavanneilla pareilla oli 12 prosentin eroriski avioliiton kolmen ensimmäisenä vuoden aikana. Sen sijaan muiden ihmisten kautta tavanneilla eroriski oli vain 2 prosenttia.

Tutkimuksen teettäneen Marriage Foundationin mukaan tulokset osoittavat, että sosiaalisilla verkostoilla on merkittävä rooli parien tukemisessa avioliiton alkuvuosina. Marriage Foundationin tutkimusjohtaja Harry Bensonin mukaan tulokset ovat huolestuttavia.

”Ne antavat ymmärtää, että avioliiton alkuaikoina netissä tavanneilta pareilta saattaa puuttua riittävä sosiaalinen pääoma tai läheinen tukiverkosto, joka auttaisi paria käsittelemään kohtaamiaan haasteita, verrattuna heihin, jotka ovat tavanneet ystävien, perheen tai naapureiden avulla”, Benson totesi.

10 vuotta ja tilanne muuttuu

Tutkimus toteutettiin kyselynä 2 000 henkilölle, jotka olivat yli 30-vuotiaita ja he olivat olleet elämänsä aikana naimisissa. Tulosten mukaan erilaisuus avioerojen määrissä säilyi kymmeneen avioliittovuoteen saakka.

The Independent kertoo, että netissä tavanneista 17 prosenttia oli eronnut seitsemän avioliittovuoden jälkeen verrattuna 10 prosenttiin pareista, jotka tapasivat yhteisten tuttavien kautta.

”10 avioliittovuoteen tultaessa kuitenkin työpaikalla tavanneilla pareilla oli korkeimmat avioerojen määrät, 24 prosenttia”, tutkimuksessa ilmeni.

”Netissä tavanneista 20 prosenttia oli eronnut, baarissa tai ravintolassa tavanneista 19 prosenttia oli eronnut ja perheen, ystvien tai naapureiden kautta tavanneista 15 prosenttia oli eronnut”, tulokset paljastivat.

Yhteisten läheisten ihmisten puute näkyy

Syy netissä tapaavien parien eroille avioliiton alkuvuosina voi löytyä juuri yhdistävien tuttavien puutteesta. Tutkimuksen toteuttanut Savanta ComRes totesi, että netissä tapaavat parit menevät naimisiin lähes tuntemattomina, koska yhteisten läheisten puute vaikeuttaa tiedon keräämistä suhteen toisesta osapuolesta.

Lisäksi netissä tapaavat parit joutuvat muodostamaan ihmissuhteita myös kumppaninsa perheen ja ystävien kanssa tyhjästä sen sijaan, että niitä olisi saattanut olla olemassa jo ennestään vuosien ajalta.

”Löydöksemme eivät missään nimessä väheksy nettideittailun merkittävää roolia. Mutta ne korostavat suurempia riskejä ja vaikeuksia oppia tuntemaan toinen ihminen, kun luotettavia lähteitä taustatiedon saamiselle ja myöhemmin sosiaaliselle tuelle ei ole niin valmiiksi saatavilla”, Benson kommentoi.

Lähde: The Independent