American Journal of Cardiology -lehdessä julkaistun arvion mukaan sokerijuomien ja kohonneen verenpaineen välillä on vahva yhteys.

Kytköksen löytämiseksi lääkäri Aaqib Habib Malik yhdysvaltalaisesta sairaalasta yhdessä kollegoidensa kanssa arvioi 12 tutkimusta. Arvioitavina olleisiin tutkimuksiin oli Daily Mailin mukaan osallistunut lähes 410 000 ihmistä.

Tutkimusryhmälle selvisi, että kaikista tutkimuksista oli löytynyt yhteys sokerijuomien nauttimisen ja korkean verenpaineen välille. Tutkimuksista kävi ilmi, että sokerijuomia juovilla on 26-70 prosenttia korkeampi todennäköisyys korkeaan verenpaineeseen kuin heillä, jotka eivät juo sokerijuomia.

Daily Mailin mukaan arvioitavana olleista tutkimuksista paljastui myös, että ne teini-ikäiset, jotka joivat kolme tai useamman sokeroidun juoman päivässä, omasivat 87 prosenttia suuremman todennäköisyyden korkeaan verenpaineeseen.

Tutkijat tekivät useita ehdotuksia syiksi verenpaineen nousulle. Heidän mukaansa sokerijuomat voivat laskea typpioksidin määrää kehossa, mikä voi aiheuttaa verisuonien supistumista ja näin verenpaine kohoaa.

Toinen syy verenpaineen nousulle voi olla reaktio joissakin juomissa olevaan suolaan.

”Sokerijuomien kulutuksen rajoittaminen pitäisi sisällyttää verepainetaudin hoitoon liittyvien elämäntapauudistuksien suosituksiin”, tutkijat kirjoittivat.

”Sokerijuomien kulutuksen vähentämiseen liittyvät väliintulot pitäisi olla olennainen osa julkista terveysstrategiaa verenpainetaudin esiintyvyyden vähentämiseksi”, tutkijat lisäsivät.

Daily Mail huomauttaa, että sokeriset juomat ovat jo kytköksissä sokeritautiin, liikalihavuuteen sekä sydän- ja verisuonitauteihin.

Lähde: Daily Mail