Seksi pyörii naisten mielessä useita kertoja pitkin päivää.

Stereotyyppisesti ajatellaan, ettei miesten mielessä pyöri kuin seksi ja naiset taas ajattelevat vähemmän seksiä ja enemmän kaikkea muuta. Tutkimus on kuitenkin tuonut ilmi, että seksi on naistenkin mielessä säännöllisesti pitkin päivää.

Tutkimukseen osallistui The Sunin mukaan 283 yhdysvaltalaista 18-25-vuotiasta korkeakouluopiskelijaa, joita pyydettiin seuraamaan viikon ajan, kuinka usein he ajattelivat muun muassa ruokaa, nukkumista ja seksiä. Joka kerta, kun seksuaalinen ajatus kävi osallistujien mielessä, he laittoivat sen ylös.

Tulokset osoittivat, että miehet ajattelevat seksin harrastamista useammin päivän aikana kuin naiset – miesten 34 kertaa vs. naisten 18 kertaa. The Sunin mukaan käytännössä tämä tarkoittaa, että miehet ajattelevat seksiä noin kaksi kertaa tunnissa ja naiset noin kerran tunnissa, joten loppujen lopuksi ero miesten ja naisten välillä ei ole niin suuri.

Tutkimuksessa paljastui myös, että miehet ajattelevat muitakin ”tarpeita” enemmän kuin naiset. Esimerkiksi keskiverto 24 tunnin aikana miehet ajattelivat ruokaa 25 kertaa ja nukkumista 29 kertaa, kun taas naisten vastaavat määrät olivat 15 (ruoka) ja 13 (nukkuminen).

Lähde: The Sun