Kyselyn mukaan naiset tuntevat eniten vetoa itseään pidempiin kumppaneihin, kun taas miehet itseään lyhyempiin.

BodyLogic MD:n teettämän kyselyn mukaan pitkät ihmiset nauttivat paremmasta seksielämästä, kertoo Metro. Kyselystä ilmeni, että 58,2 prosenttia ystäviään pidemmistä miehistä ja 58,3 prosenttia ystäviään pidemmistä naisista oli tyytyväisiä seksielämäänsä.

Sen sijaan ystäviensä kanssa suurin piirtein yhtä pitkistä miehistä alle puolet (48,9%) ja ystäviään lyhyemmistä miehistä hieman yli kolmannes (39,5%) totesi nauttivansa tyydyttävästä seksielämästä. Naisten kohdalla erot eivät olleet niin suuria: 54 prosenttia ystäviensä kanssa samanpituisista ja 50,3 prosenttia ystäviään lyhyemmistä naisista sanoi seksielämänsä olevan tyydyttävää.

Kyselyssä ei selvitetty, oliko itse pituudella merkitystä seksielämän tyydyttävyyden kannalta, mutta Metron mukaan taustalla vaikuttava tekijä voi olla parempi itsevarmuus. Ystäviään pidemmät naiset ja miehet sanoivat olevansa itsevarmoja potentiaalisten kumppanien seurassa (61,6% miehistä, 58,4% naisista).

Kyselyn mukaan ystäviään pidemmät naiset ja miehet kokivat todennäköisemmin olevansa viehättäviä (64,2% naisista, 65,1% miehistä) ja he olivat myös mielestään haluttavia potentiaalisten kumppanien silmissä (69,2% miehistä, 64,3% naisista). Naisten kohdalla erot itsevarmuudessa ja haluttavuudessa eivät olleet kuitenkaan niin suuret eripituisten kesken kuin miesten joukossa.

Kyselyyn osallistuneilta tuhannelta ihmiseltä selvitettiin, miten he kokivat pituuden vaikuttavan siihen, kehen he tuntevat vetoa. Puolet miehistä (50,3%) kertoi tapailevansa mieluummin itseään lyhyempää kumppania, kun taas kolmannekselle (33,7%) ei pituudella ollut väliä.

Naisten keskuudessa oli selvemmät sävelet: 78 prosenttia sanoi tuntevansa eniten vetoa itseään pidempään kumppaniin. Kyselyn mukaan miehet vaikuttavat tiedostavan tämän, sillä 42 prosenttia sanoi heillä olevan paremmat mahdollisuudet treffirintamalla, jos he olisivat pidempiä.

Kyselyn mukaan ihmiset eivät ole tyytyväisiä omaan pituuteensa. Noin kolmannes miehistä ja naisista ei haluaisi muuttaa pituuttaan, mutta 60 prosenttia miehistä ja 49 prosenttia naisista haluaisi olla pidempiä ja 6,7 prosenttia miehistä ja 11,9 prosenttia naisista haluaisi olla lyhyempiä.

Kyselyyn vastanneiden mukaan ihanteellinen pituus heille itselleen olisi noin 182 senttiä (miehet) tai noin 168 senttiä (naiset). Nämä pituudet vastaavat myös miesten mielestä ihanteellista pituutta naisille (168 cm) ja naisten mielestä ihanteellista pituutta miehille (182 cm).

Tällaisista pituusajatuksista huolimatta suurin osa kyselyyn osallistuneista ei haluaisi muuttaa kumppaninsa pituutta lainkaan (59,9% naisista ja 65,6% miehistä). Naisista kuitenkin lähes neljännes toivoi, että heidän kumppaninsa olisi 2- 8 senttiä pidempi ja 12,4 prosenttia toivoi kumppanilleen lisää pituutta peräti 10 senttiä.

Jos rakkausrintamalla naisten itsevarmuus oli suurin piirtein samoissa lukemissa pituudesta huolimatta, on työelämässä tilanne toinen. Keskimääräistä pidemmät naiset (yli 168 cm) kokivat, että heihin suhtaudutaan vakavammin töissä, he ovat urallaan menestyneempiä ja ovat ammatillisesti itsevarmempia kuin lyhyemmät naiset.

Voit tutustua kyselyn tuloksiin lisää täällä.

Lähde: Metro