Kun kasvaa sisarusten ympäröimänä, väkisinkin luonteeseen tulee erilaisia piirteitä, kuin ihmiselle, joka on ainut lapsi.

Välit perheeseen ja läheisiin paljastavat myös paljon persoonastamme. Toki täytyy muistaa, että asiat eivät ole aina yksioikoisia. Persoonallisuuteemme vaikuttavat mm. myös kasvatus ja muut läheiset suhteet. Yksi osa persoonaamme on kuitenkin se, kuinka muihin ihmisiin suhtaudumme, ja miten heitä kohtaan käyttäydymme. Mm. Cosmopolitan– ja Lipstiq-sivustoilla on pohdittu sisarussuhteiden vaikutusta parisuhteeseen, näiden mukaan sisarusten kanssa kasvaneille kehittyy lapsesta asti ominaisuuksia, joista saattaa olla paljon hyötyä myös kumppanin kanssa eläessä.

Automaattisesti tämä ei tietenkään tarkoita, että kumppani, jolla ei ole sisaruksia olisi huonompi puoliso, vaan tarkoitus on pohtia, miten sisarussuhde vaikuttaa parisuhteeseen. Tässä muutamia esimerkkejä siitä, mitä etuja sisarusten ympäröimänä kasvaminen tuo suhteeseen:

Suojeluvietti

Läheisiään haluaa yleensä suojella, sama suojelunhalu, mikä sisaruksilla on toisiaan kohtaan, näyttäytyy herkemmin myös parisuhteessa.

Ymmärrys

Toisen ymmärtäminen, jota myös empaattisuudeksi kutsutaan, on helpompaa, jos on kasvanut ympäristössä, missä on ollut paljon enemmän samaistumispintaa. On helpompi mieltää esimerkiksi miltä suurin piirtein saman ikäisestä sisaruksesta tuntuu, kuin yrittää samaistua aikuisen ajatusmaailmaan. Tämä antaa pohjaa sille, että saattaa olla helpompi myös parisuhteessa ymmärtää kumppania paremmin.

Toisen tarpeiden kunnioitus

On luonnollista, että kasvaessa sisarusten kanssa, ei aina saa ensimmäisenä haluamaansa, eikä varsinkaan uutena. Näin kokee varmasti myös moni ilman sisaruksia kasvavakin. Mutta jos ympärillä on aina muita, jotka tarvitsevat saman huomion kuin sinä, oppii myös sen, että ns. omaa vuoroa on aina odotettava. Toisen tarpeiden huomioimisesta saattaa tulla näin jopa hyvinkin automaattista.

Toisen sukupuolen ymmärtäminen

Mies, joka kasvaa naisten ympäröimänä, kokee usein itsensä myös luonnolliseksi naisten seurassa, koska on oppinut toisen sukupuolen käyttäytymisen malleja. Vastaavasti taas naisella, joka kasvaa lähes kokonaan miesten ympäröimänä, on helpompi samaistua myös miespuolisten ihmisten ajatuksiin.

Jaa tämä pohdintaa aiheuttava artikkeli kavereille!

Lähteet: Cosmopolitan, Lipstiq