Joidenkin tutkimusten mukaan vasenkätiset kuolevat nuorempina, toiset taas liittävät heidät rikolliseen käytökseen ja on jopa väitetty, että vasenkätiset juovat enemmän alkoholia kuin muut.

Yllä olevat väitteet on haastettu tiedepiireissä usein, eikä niille juuri ole löydetty todisteita. On kuitenkin eräs sitkeä myytti, jonka mukaan vasenkätiset ovat oikeakätisiä fiksumpia – on jopa väitetty, että vasenkätiset ovat todennäköisemmin neroja kuin oikeakätiset.

IFL Science tarkasteli kätisyyttä sekä matemaattisia kykyjä koskevia tutkimuksia testatakseen tätä teoriaa. Vaikuttaisi siltä, että vasenkätisten oikeanpuoleinen aivolohko on suurempi, mikä auttaa heitä avaruudellisessa tietoisuudessa sekä esineiden ulkomuotojen mentaalisessa hahmottamisessa.

Lisäksi vasenkätisten aivokurki (eli hermosolukimppu, joka yhdistää kaksi aivolohkoa toisiinsa) on isompi kuin oikeakätisillä. Tämä tarkoittaa sitä, että aivolohkojen yhteys on tehokkaampi, joten he voivat prosessoida informaatiota nopeammin kuin oikeakätiset.

IFL Sciencen tutkimuksesta selvisi, että vasenkätiset lyövät oikeakätiset laudalta vaikeiden ongelmien ratkaisussa. Jos on kyse yksinkertaisesta matemaattisesta tehtävästä, vasen- ja oikekätiset olivat tasaväkisiä. Lisäksi havaittiin, että vahvasti oikeakätiset, eli sellaiset, jotka tekevät kaiken oikealla kädellään, alisuoriutuivat kaikista tehtävistä.

IFL Science kuitenkin huomauttaa, ettei ihmistä pidä arvostella pelkästään hänen kätisyytensä perusteella, sillä vain yksi kolmasosa niistä, joiden oikea aivolohko on ylikehittynyt, on vasenkätisiä. On olemassa paljon oikeakätisiä ihmisiä, joiden aivot toimivat samalla tavalla.

Lähde: Indy100