Ja yksikään kolmesta asiasta ei liity parisuhdetilanteeseen.

Social Science Research -aikakauslehdessä julkaistiin tutkimus, jossa selvitettiin kuinka todennäköistä henkilön naimisiin meneminen on kolmen tekijän – fyysisen viehättävyyden, persoonallisuuden viehättävyyden ja henkilökohtaisen ehostautumisen – perusteella. Näiden kolmen ominaisuuden yhteistulos voi olla yhteydessä siihen, meneekö henkilö naimisiin vai ei.

Women’s Healthin mukaan tutkijat tutustuivat yli 9 000 ihmisen tietoihin yhdysvaltalaisen kansallisen nuorten terveyteen liittyvän tutkimuksen avulla. Kyseistä tutkimusta varten osallistujat arvioitiin alussa mainittujen kolmen tekijän kohdalla asteikolla 0-5.

Tutkimuksesta selvisi, että mitä korkeampi yhteistulos oli, sitä todennäköisimmin henkilö meni naimisiin. Tämä kertoo siitä, että etsiessään avioparia itselleen, ihmiset ottavat huomioon niin sanotusti koko paketin eivätkä tee valintoja vain yhden tekijän perusteella.

Tutkimuksen tehneet kirjoittivat, että tulokset voivat myös antaa ymmärtää, että jos yksi näistä kolmesta tekijästä puuttuu, voi sitä kompensoida tehostamalla olemassa olevaa ominaisuutta itsessään. Women’s Health huomauttaa kuitenkin, että näitä tekijöitä olennaisempiakin seikkoja on, kuten ylipäänsä halu sitoutua ja mennä naimisiin.

Lähde: Women’s Health