Eri taiteenlajien kanssa tekemisissä oleminen voi johtaa pidempään elinikään.

Käymällä museoissa, teatterissa, oopperassa, taidenäyttelyissä tai konserteissa saatat pidentää elinikääsi, ja mitä useammin vietät aikaasi eri taiteenlajien parissa, sitä suurempi vaikutus sillä on. Tämä ilmenee BMJ-journalissa julkaistusta tutkimuksesta.

Lontoolaistutkijat seurasivat tuhansia yli 50-vuotiaita 14 vuoden ajan. He saivat selville, että museossa tai konsertissa vain kerran tai kahdesti vuodessa käyneet menehtyivät tutkimusaikana 14 prosenttia epätodennäköisemmin kuin he, jotka eivät käyneet museossa tai konsertissa ollenkaan.

Tutkimuksesta uutisoineen The New York Timesin mukaan todennäköisyydet pidemmälle eliniälle vain kasvoivat, mitä enemmän ihmiset olivat tekemisissä taiteen kanssa. Tutkimuksen mukaan museossa tai teatterissa kerran kuukaudessa tai edes muutaman kuukauden välein käyneillä oli 31 prosenttia pienempi riski menehtyä tutkimusaikana.

Tutkimuksen tekoon osallistuneen professori Andrew Steptoen mukaan tutkimuksessa huomioitiin sosioekonomiset tekijät, kuten osallistujan tulot, koulutustaso ja liikkuvuus.

”Vaikka otimme nuo asiat huomioon, selvisi että on eroavaisuus taiteiden kanssa tekemisissä olevien selviytymisessä”, professori kerto The New York Timesille.

Taiteiden kuluttaminen voi vähentää yksinäisyyttä

Steptoen mukaan tutkimuksessa ei perehdytty siihen, minkälainen musiikki, taide tai teatteri johti pidempään elämään. Toisin sanoen ei ole selvää, onko pidemmän elämän mahdollisuus parempi, jos valitset Valkyyria-oopperan The Phantom of the Opera -musikaalin sijaan.

The New York Timesin mukaan Steptoe kuitenkin totesi, että tutkijoilla oli teoria siitä, että itsensä taiteenlajeille altistavat ihmiset ovat enemmän tekemisissä maailman kanssa.

”Tiedämme, että on tärkeää olla päämäärä elämässä. Taiteiden kanssa tekemisissä oleminen ja niistä innostuminen pitää sitä yllä”, Steptoe sanoi.

Tutkimuksessa myös huomattiin, että taiteisiin osallistuminen voi vähentää yksinäisyyttä, edistää empatiaa ja tunneälyä sekä pitää ihmisiä liikkeessä. Nämä kaikki ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat pidempään elinikään.

Data osoitti taiteden kuluttamisen pidentävän elinikää

Tämä tutkimus on Steptoen mukaan ensimmäinen kattava tutkimus taiteiden vaikutuksesta kuolleisuuteen. Tutkimusta varten kerättiin vuosina 2004-2005 dataa 6 710 ihmiseltä, jotka vastasivat kyselyihin siitä, kuinka usein he kävivät konserteissa, museoissa, taidegallerioissa, teatterissa tai oopperassa.

Osallistujat kertoivat myös henkilökohtaista tietoa itsestään, kuten iän, sukupuolen, etnisyyden, parisuhdetilanteen, koulutustaustan, ammatin ja tulos. Lisäksi he vastasivat kysymyksiin heidän fyysisestä ja henkisestä terveydestä, kuinka usein he tupakoivat tai käyttivät alkoholia sekä minkä verran he harrastivat liikuntaa.

Seuraavien 14 vuoden aikana menehtyi noin 2 000 osallistujaa. Suurin osa heistä menehtyi syöpään, sydän- ja verisuonitauteihin ja hengityselinongelmiin liittyviin sairauksiin ja muihin luonnollisiin syihin.

The New York Timesin mukaan tutkijat kävivät keräämäänsä dataa läpi etsiäkseen toistuvia kaavoja. Tutkijoiden mukaan löydökset osoittivat, mutta eivät todistaneet, että taiteisiin osallistuminen voisi johtaa pidempään elinikään.

Tutkijat totesivat, että tutkimus herättää joukon tulevia tutkimuskysymyksiä, ja tulevat tutkimukset voisivat esimerkiksi selvittää, miten taiteisiin osallistuminen nuorella iällä saattaisi vaikuttaa ihmisen elinikään. Tutkimuksessa ei perehdytty siihen, oliko päällekkäisyyksiä osallistujissa, jotka aktiivisesti osallistuivat taiteeseen soittamalla musiikkia, tanssimalla tai maalaamalla.

Voit tutustua tutkimukseen tarkemmin täällä.

Lähde: The New York Times