Itseään fiksumman naisen tapailu miellyttää miehiä ajatuksena, mutta ei todellisuudessa.

Miehet pitävät ajatuksesta, että tapailisivat itseään älykkäämpää naista. He eivät kuitenkaan ole niin innokkaita toteuttamaan ajatusta käytännössä.

Kolmen yliopiston tutkijat selvittivät tutkimuksessaan, että älykkäiden naisten tapailu voi olla miesten mielestä uhkaavaa – tiedostivat he sitä tai eivät.

Tutkimusta varten 105 heteromiehelle esiteltiin hypoteettinen tilanne, jossa nainen oli joko pärjännyt miestä paremmin tai huonommin englannin tai matematiikan kurssilla, minkä jälkeen miehiä pyydettiin kuvittelemaan nainen romanttisena kumppanina.

Hypoteettisessa tilanteessa miehillä ei ollut ongelmaa kuvitella elämää yhdessä itseään älykkäämmän naisen kanssa. Tilanne oli kuitenkin toinen, kun sama kokeilu toteutettiin oikeasti; miehille tehtiin älykkyystestejä ja heidän kerrottiin tapaavaan oikeita naisia, jotka olivat pärjänneet miehiä paremmin ja miehet kokivat sen uhkaavana.

Tutkimuksen mukaan ne miehet, joiden kerrottiin tapaavan itseään älykkäämpi nainen, etääntyivät enemmän naisesta, arvioivat hänet vähemmän viehättäväksi ja osoittivat vähemmän halua vaihtaa yhteystietoja naisen kanssa tai suunnitella treffejä hänen kanssaan.

Syy miesten reagoimiselle on tutkijoiden mukaan helposti särkyvässä miesten egossa.

”Tuntemukset vähentyneestä maskuliinisuudesta olivat syy miesten vähäisempään kiinnostukseen niitä naisia kohtaan, ketkä pärjäsivät miehiä paremmin livetapaamisen kontekstissa”, tutkijat totesivat.

Tutkijoiden mukaan lisää tutkimuksia kuitenkin kaivataan.

Lähde: Metro