Jos miehen työt loppuvat, voi se vaikuttaa myös parisuhteeseen.

Avioliiton päättymiseen vaikuttaa monet eri tekijät, kuten mahdolliset rahahuolet, uskottomuus tai jopa tapa jakaa kotityöt. Tuore Harvardin yliopiston tutkimus on nyt löytänyt yhden mahdollisyyn syypään lisää: miehen työttömyys.

Good Housekeepingin mukaan tutkimukseen osallistuneilla pareilla oli 32 prosenttia korkeampi riski avioeroon, kun mies oli työtön verrattuna pareihin, joissa miehellä oli kokopäivätyö ja hän oli osallisena tuomassa leivän pöytään.

Myös avioliiton solmisen ajankohdalla oli tutkimuksen mukaan vaikutusta. Tutkijoille selvisi, että ennen vuotta 1975 naimisiin menneet parit kävivät läpi enemmän ongelmia liittyen kotitöihin ja siihen, ettei vaimo tehnyt niitä tarpeeksi, kun taas vuoden 1975 jälkeen naimisiin menneillä miehen työttömyys aiheutti enemmän ongelmia.

Good Housekeepingin mukaan syy tälle on se, että ennen vuotta 1975 naiset harvemmin tekivät kokopäivätyötä, joten miehet odottivat naisten panostavan enemmän kotitöihin, mutta naisten siirryttyä enemmän työelämään vuoden 1975 jälkeen, on asiassa tapahtunut muutos.

Naisten käsitys identiteetistään tuli ennen hänen velvollisuuksistaan vaimona ja kotiäitinä, mutta se on muuttunut, kun useammat naiset ovat töissä.

Miesten kohdalla sen sijaan kokoemus omasta identiteetistä ja arvosta voi olla kytköksissä hänen työhönsä, millä voi olla pitkäaikainen vaikutus avioliiton laatuun.

”Voisin spekuloida, että työttömäksi joutuminen voi tuoda mukanaan masennusta tai muita mielenterveysongelmia”, tutkimusta tehnyt Harvardin yliopiston sosiologian professori Alexandra Killewald kommentoi.

Good Housekeepingin mukaan tämä voi selittää, miksi osa avioliitoista ei selviä tästä vaikutuksesta.

Tutkimus julkaistiin American Sociological Review:ssä. Sen tekemiseen käytettiin tietoja 6 300 naimisissa olevalta parilta, joita haastateltiin vuosien 1968 ja 2013 välillä.

Lähde: Good Housekeeping