Marja Hintikka Live selvitti, kuinka paljon kotona oleminen lapsen kanssa maksaa yhteensä.

Monelle vanhemmalle kotona vietetty aika pienten lasten kanssa voi olla korvaamatonta, mutta sille on kuitenkin mahdollista laittaa myös hintalappu. Marja Hintikka Live (MHL) -ohjelma onkin selvittänyt, mitä maksaa olla kotona yhden lapsen kanssa lain sallimat kolme vuotta.

MHL teki laskelman käyttäen esimerkkinä perhettä, jossa on yksi lapsi, vanhempi tienaa 2 760 euroa kuussa ja he asuvat Helsingissä. Kelan, Tilastokeskuksen ja Eläketurvakeskuksen avulla tehty laskelma paljasti, että kolmeksi vuodeksi kotiin lasta hoitamaan jäänyt helsinkiläisnainen menettää tuloina ja eläkkeinä yhteensä 56 479 euroa.

MHL käytti laskelmissaan apuna Tilastokeskukselta saamaansa 20-44-vuotiaiden naisten mediaanipalkkaa, joka valittiin pohjaksi sen takia, että sekä vanhempainvapaata että kotihoidontukea käyttävät lähes yksinomaan äidit.

Tämän lisäksi laskelmissa otettiin huomioon kotiin jäävän äidin Kelalta saamat tuet: kymmenen kuukauden ajan saatava ansioihin sidottu tuki ja sen jälkeen saatava kotihoidon tuki, johon on oikeus, jos alle 3-vuotiasta lasta hoidetaan kotona.

MHL laski, kuinka paljon helsinkiläisäiti menettää työtuloja vähennettyjen kotihoidontukien jälkeen sekä otti huomioon, miten kotona oleminen vaikuttaa naisen eläkkeeseen. Nämä laskemalla yhteen selvisi hintalappu lapsen kanssa kotona vietetyille kolmelle vuodelle.

Voit lukea MHL:n tarkat laskelmat täällä.

Lähde: Marja Hinttikka Live / Yle