Perjantaina 11. helmikuuta vietetään 112-päivää, eli hätänumeropäivää.

112-päivä on eri turvallisuustoimijoiden yhteinen kampanja arjen turvallisuuden parantamiseksi. Kampanjassa halutaan kiinnittää huomiota tapaturmien ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn niin kotona, töissä kuin vapaa-ajalla.

Vuosi 2022 on 112-päivän 26. kampanjavuosi. Tänä vuonna 112-päivää vietetään virtuaalisesti ”Turvallisuuden tunne tehdään yhdessä” -teemalla.

Kampanjassa kannustetaan jakamaan arvokasta turvallisuustietoutta ja vaikuttamaan näin ihmisten turvallisuuden tunteeseen. Turvallisuuden tunteella tarkoitetaan muun muassa onnettomuuksien, tapaturmien ja rikosten sekä näihin rinnastettavien ilmiöiden aiheuttamien pelkojen ja huolien vaikutusta ihmisten hyvinvointiin.

Yksi tapa parantaa arjen turvallisuutta, on tehdä suomalaisille rakkaasta tavasta, saunomisesta, turvallisempaa.

Satoja vaaratilanteita

Monista kodeista löytyy sauna, jossa on sähkökiuas. LähiTapiolan mukaan viime vuosina on lähtenyt satoja vaaratilanteita juuri sähkökiukaista: vakuutusyhtiön mukaan koti- ja kiinteistövakuutuksista on korvattu vuosina 2019–2020 ainakin parisensataa vahinkoa, jotka liittyvät sähkökiukaan palamiseen tai kipinöintiin.

Kiuas on voinut esimerkiksi alkaa savuttaa, kipinöidä tai leimahtaa ja siten aiheuttaa palovaaran. LähiTapiolan mukaan useimmin tilanteista on selvitty säikähdyksellä tai pienillä savu- tai palovahingoilla.

”Jos kiukaan kärähtäessä ympärillä on jotain syttyvää materiaalia, tuli voi levitä ja palolla olla tuhoisia seurauksia. Vahinkoilmoituksista käy ilmi, että joskus kiukaasta on noussut esimerkiksi suuri valokaari tai liekit ovat lyöneet ylä- ja alasuuntaan”, LähiTapiolan projektijohtaja, paloinsinööri Antti Määttänen kertoo tiedotteessa.

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtavan palotarkastaja Timo Koukin mukaan pelastustoimen tietoon tulee vuosittain noin neljäsataa saunapaloa, mutta tällaiset kiukaisiin liittyvät vaaratilanteet eivät välttämättä näy pelastuslaitoksille.

”Jos tuli ei leviä rakenteisiin, ihmiset eivät useinkaan hälytä palokuntaa. Sähkölaitteisiin ja teknisiin vikoihin liittyvät riskit on kuitenkin hyvä tiedostaa”, hän sanoo.

Kiuaskin kuluu käytössä

LähiTapiolan havaintojen mukaan yleisimmin sähkökiukaista aiheutuvat vaaratilanteet liittyvät vastusten rikkoutumiseen. Sähkövastus on kiukaan osa, joka luo saunaan lämmön: se kuumenee ja lämmittää ympärillä olevat kivet.

”Kiuaskin on laite, joka kuluu käytössä. Vastusten metalli voi heiketä ja kärsiä esimerkiksi siitä, jos kiuaskivet eivät peitä vastuksia ja niille heitetään suoraan kylmää vettä. Lisäksi jos kivet pääsevät liikkumaan tai murenevat, ne voivat vääntää ja rikkoa vastuksia”, Kouki kertoo.

Määttänen lisää, että myös kiukaan mekaaniset osat, kuten termostaatti ja kellokytkin, voivat ajan myötä vikaantua.

”Kannattaa siis aika-ajoin tarkistaa, että kiuas lämpenee, kuten sen on tarkoitus. Varmistaisin myös aina, että kiuas on saunomisen jälkeen mennyt pois päältä”, hän kehottaa.

Tee saunomisesta turvallisempaa

Sähkösaunat voivat olla kovallakin käytöllä. Saunomisen turvallisuutta voi lisätä monin tavoin.

”Aina kun laittaa saunan päälle, kannattaa varmistaa, ettei kiukaan päällä tai sen lähellä ole mitään ylimääräistä. Lapset saattavat tuoda saunaan leluja tai lämmittäjä itse unohtaa kiukaalle esimerkiksi puhelimen”, Määttänen sanoo.

”Jos palo taas alkaa kiukaan viasta, tuli voi levitä, jos tilassa esimerkiksi kuivataan vaatteita tai lähellä kaiteella on pyyhe. Myös muovinen sanko tai matto voi syttyä palamaan” hän jatkaa

Koukin mukaan erityisen tarkkana saunaa lämmittäessä kannattaa olla, jos sen tekee etätoiminnolla, kuten puhelimen kautta.

”Jos saunaa käytetään saunomiseen, se ei ole säilytyspaikka”, hän muistuttaa.

Huolla kiuasta säännöllisesti

LähiTapiolan mukaan kiuasta kannattaa huoltaa säännöllisesti ja valmistajan ohjeiden mukaan. Kiuaskivet suositellaan esimerkiksi usein vaihtamaan tietyin aikavälein tai käyttömäärän mukaan.

Jos sähkösaunaa taas ei käytetä saunomiseen vaan esimerkiksi varastona, voi turvallisuussyistä kytkeä koko kiukaan irti sähköverkosta.

”Kun kiviä asettelee kiukaaseen, kannattaa varoa kolhimasta vastuksia. Kiviä tulisi myös olla sen verran, ettei löylyvesi tipu suoraan vastusten päälle”, Kouki neuvoo.

”Jos vastukset on aika vaihtaa tai tehdä muita sähkökorjaus- tai muutostöitä, kannattaa aina kääntyä ammattilaisen puoleen”, hän suosittelee.

Toimi näin, jos vaaratilanne syntyy

Kuinka sitten tulisi toimia, jos sähkökiuas yhtäkkiä alkaa sähistä, kipinöidä tai esimerkiksi lyödä liekkiä? Kouki sanoo, ettei kiukaalle kannata heittää vettä, vaikka se voi tulla ensimmäisenä mieleen – etenkin saunassa.

”Koska kyse on sähkölaitteesta, vesi voi aiheuttaa oikosulun. Pahimmillaan vesi voi myös johtaa sähköä. Jos mahdollista, käy ensin kytkemässä sulake pois päältä ja katkaise laitteen virta”, saunapaloihin valtakunnallisessa teematutkimuksessa hiljattain perehtynyt johtava palotarkastaja kertoo.

”Itse metallisen vastuksen palo ei virran katkaisun jälkeen yleensä jatku kauan, jos ympärillä ei ole syttyviä materiaaleja”, Kouki lisää.

LähiTapiolan mukaan kun laitteessa ei ole virtaa, mahdollisen palon sammuttamiseen voi käyttää esimerkiksi vettä tai sammutuspeitettä. Ole varovainen ja soita tarvittaessa apua.

Voit lukea 112-päivästä lisää täällä. Saunomisella on tunnetusti monia hyviä vaikutuksia, mutta tällainen turvallisuus on syytä pitää mielessä, minkä lisäksi kannattaa muistaa myös nämä 5 asiaa.