Sitä voi olla vaikea itse määritellä, kuinka kestävä oma suhde on. Mutta sen voi saada selville tällä yllättävällä tavalla.

Ihmissuhteita tutkiva, Monmouthin yliopiston psykologian professori Gary W Lewandowski, on keksinyt viisitoista kysymystä, joihin vastaamalla saa tietää, kuinka vakaalla pohjalla oma suhde on. Kun vastaat jokaiseen kysymyksen rehellisesti ”kyllä” tai ”ei”, kaikki ”kyllä” -vastaukset tietävät suhteesi kannalta hyvää. Mitä enemmän vastaat ”ei”, sitä varmempaa on, että suhteesi ei tule kestämään.

Kysymykset ovat:

 1. Teettekö toisistanne paremman ihmisen?
 2. Jaatteko ja pidättekö siitä, että voitte jakaa tunteita keskenänne luotettavalla tavalla?
 3. Hyväksyttekö toisenne sellaisena kuin olette yrittämättä muuttaa toisianne?
 4. Kun teille syntyy erimielisyyksiä, kommunikoitteko keskenänne kunnioitettavasti ilman toisen halveksuntaa ja teettekö sen mahdollisimman positiivisella tavalla?
 5. Onko teillä yhtä paljon valtaa tehdä yhteisiä päätöksiä?
 6. Onko puolisosi paras ystäväsi ja sinä hänen?
 7. Ajatteletteko enemmän, että ”me” kuin ”sinä” ja ”minä”?
 8. Voitteko luottaa toisiinne niin paljon, että voisitte jopa jakaa toisillenne oman sosiaalisen median ja pankkitilien salasanat?
 9. Onko teillä toisistanne hyvää sanottavaa, mutta ei liikaa?
 10. Ovatko läheiset ystäväsi sitä mieltä, että teillä on hyvä suhde?
 11. Onko suhteenne saanut väistää sellaisia pahoja ongelmia, kuten pettämistä, mustasukkaisuutta tai hallitsevaa käyttäytymistä?
 12. Onko teillä samat arvot ja mielipiteet politiikan, uskonnon, avioliiton tärkeyden ja perheenperustamisen suhteen?
 13. Oletteko valmiita uhraamaan omat tarpeenne, toiveenne ja tavoitteenne toistenne puolesta (olematta kynnysmattona)?
 14. Oletteko kumpikin persoonaltanne mukavia ja emotionaalisesti vakaita?
 15. Oletteko seksuaalisesti yhteensopivia?

Jos vastasit näistä jokaiseen kysymykseen ”ei”, silloin ainakin taitaa olla aika erota.

Lähde: Independent