Mietitkö koskaan, että hajuaistisi saattaa olla parempi kuin monilla muilla? Saattaa ollakin, johon voi löytyä monenlaisia syitä, joista tässä esitellään neljä.

Ovatko jotkin hajut sinusta sellaisia, että ne saavat sinut jopa voimaan pahoin? Haistatko suosikkiviinistäsi jopa keveimmätkin aromit? Ovatko jotkin tuoksut ja hajut sellaisia, jotka herättävät sinussa positiivisia tai negatiivisia tunteita? Jos vastasit johonkin näistä myöntävästi, saatat olla ”superhaistaja”. Tähän aiheeseen on paneuduttu The Conversation -lehdessä.

Sitä, että hajuaisti on yliherkkä, kutsutaan nimellä hyperosmia. Se on aika harvinainen oire, joka saattaa aiheuttaa herkkyyttä hyville tai pahoille hajuille. Sitä ei ole vielä tutkittu kovinkaan paljon, mutta tässä on neljä syytä, jotka voivat aiheuttaa hyperosmiaa.

1. Terveyteen vaikuttavat asiat

Useissa tutkimuksissa on todettu, että hyperosmia on yhteydessä moniin eri sairauksiin kuten Lymen tautiin eli Borrelioosiin, migreeniin, kehon nestetasapainohäiriöihin ja hormonivajeisiin. Myös jotkin lääkkeet voivat olla sen syynä. Myös joidenkin geneettisten sairauksien on osoitettu liittyvän hajuherkkyyteen. Joillakin ihmisillä voi olla jopa luonnollisesti parempi hajuaisti kuin monilla muilla.

2. Raskaus

Monet raskaana olevat kertovat haistavansa sellaisia asioita, joita eivät ennen raskautta haistaneet. Tätäkin on tutkittu paljon, ja on saatu selville ainakin se, että raskaana voi olla herkempi joillekin tietyille hajuille. Mutta sitä ei ole vielä selvitetty, että voidaanko raskaana tunnistaa enemmän hajuja kuin ennen raskautta. Tällainen herkkyys on kuitenkin vain väliaikaista.

3. Erot aivoissa

Sitäkin on tutkittu, että toimivatko superhaistajien aivot eri tavalla kuin muiden. Tutkimuksissa on havaittu lisääntynyttä aktiivisuutta kahdella aivojen keskeisellä alueella. Nämä alueet liittyvät hajuihin liittyvien tietojen kokoamiseen sekä hajujen oppimiseen ja muistamiseen. Tällä ei kuitenkaan saatu selville, että onko kyseessä geneettiset erot, vai se, että sellaiseen on opittu. On todettu myös, että herkkyys tietyille hajuille on kehittynyt jonkin negatiivisen kokemuksen kautta.

4. Harjoitukset

Hajuherkkyyttä on tutkittu myös siten, että sen on ajateltu liittyvän oppimiseen. Osa testattavista haistoi joitakin asioita yhä helpommin mitä enemmän haju tuli heille tutuksi. Vaikuttaa siltä, että superhaistajat ovat sekoitus ihmisiä: Osalla se johtuu geneettisistä seikoista ja osalla siitä, että he ovat oppineet haistamaan tarkemmin.

Lähde: The Conversation