Tutkimus on löytänyt kauaskantoisia etuja rintaruokinnalle.

Tutkijat ovat saaneet selville, kuinka imettämisestä voi olla hyötyä vielä aikuisena. Newserin mukaan tutkijat seurasivat joukkoa brasilialaisia lapsia vuodesta 1982 alkaen ja olivat vasta yhteydessä 3 500 heistä, jotta saisivat tietää, miten heillä menee aikuisiällä.

Haastatteluiden ja älykkyysosamäärätestien jälkeen tutkijoille selvisi, että rintaruokituilla oli korkeampi älykkyysosamäärä ja parempi palkka.

Pidempään kestänyt imetys oli kytköksissä erityisen hyviin tuloksiin: ne aikuiset, joita oli vauvana imetetty vuoden ajan, tienasivat noin 100 dollaria enemmän kuukaudessa kuin he, joita oli imetetty vauvana alle kuukauden. Heidän älykkyysosamääränsä oli myös neljä yksikköä korkeampi kuin lyhyen aikaa rintaruokinassa olleilla.

Tutkijat käyttivät dataa eri sosioekonomiset taustat omaavilta henkilöiltä. He myös pyrkivät kontrolloimaan eri muuttujia, kuten äidillistä koulutusta, lasten syntymäpainoa, äitien tupakointia ja muuta.

Newserin mukaan tutkijat ovat kuitenkin sanoneet, että muutkin tekijät voivat vaikuttaa. Päätutkija kommentoi myös, etti halua pelotella niitä äitejä, jotka eivät imettäneet tai imettivät vain lyhyen aikaa.

Newser kertoo toisen tutkimuksen myös kyseenalaistaneen älykkyysosamäärän ja rintaruokinnan kytköksen. Hollantilainen tutkija sanoi muiden muuttujien – kuten sosiodemografisten tekijöiden, vanhempien elämäntapojen ja erityisesti äidin älykkyysosamäärän – voivan selittää kytköksen, mutta lisäsi rintaruokinnan olevan silti tärkeää lasten kasvua ajatellen.

Lähde: Newser