Tutkimuksessa selvitettiin myös eri ikäryhmiin kuuluvien tarvetta asuinneliöille, parisuhteen onnellisuutta ajatellen.

Yhteistä kotia etsiessä pariskuntien kannattaisi suosia tilavampia vaihtoehtoja, sillä mitä enemmän pareilla on tilaa jaettavana, sitä onnellisempi suhde on – ainakin mikäli uskoo valaisinmerkki Sofaryn teettämää tutkimusta.

Pure Wow’n mukaan Sofary teetti kyselyn kumppanin kanssa asumiseen liittyvistä seikoista noin 900 henkilölle, jotka jakavat kodin kumppaninsa kanssa. Kyselytutkimuksessa ilmeni, että noin 170 neliömetrin kodeissa tai sitä suuremmissa kodeissa asuvat pariskunnat olivat tyytyväisempiä suhteessaan verrattuna pareihin, joilla oli vähemmän asuinneliöitä käytössä.

Tutkimuksen mukaan parisuhteessaan tyytyväisillä ihmisillä oli keskimäärin 12,8 prosenttia enemmän tilaa kuin parisuhteeseensa tyytymättömillä ihmisillä.

”Mitä enemmän tilaa pareilla oli jaettavana, sitä todennäköisemmin he olivat tyytyväisiä suhteeseensa. Jopa vain yhdeksän neliömetriä voi erottaa onnellisen parin romahduksen partaalla olevasta parista”, tutkimuksessa todettiin.

X-sukupolvi kaipaa eniten tilaa

Tutkimuksessa selvitettiin myös, kuinka suurissa kodeissa tyytyväiset parit asuivat eri ikäryhmissä. Nettisukupolvi, eli millenniaalit, olivat tyytyväisiä noin 168 neliömetrin kodeissa, kun suhteeseensa tyytymättömät asuivat 145 neliön kodeissa.

Suuret ikäluokat (engl. baby boomers) olivat tyytyväisiä suhteeseensa 170 neliömetrin kodiessa. Onnettomat pariskunnat sen sijaan asuivat 161 neliön kodeissa.

Eri ikäryhmistä X-sukupolveen kuuluvat olivat onnellisia ja tyytyväisiä suhteeseensa isoimmissa kodeissa; heillä oli asuintilaa noin 180 neliömetriä. Suhteeseensa tyytymättömät X-sukupolven henkilöt asuivat kumppaninsa kanssa 157 neliön kodeissa.

Liian aikaisin saman katon alle

Tyytymättömistä pariskunnista yli puolet (53,1%) kertoi muuttaneensa saman katon alle liian nopeasti, kun tyytyväisistä pariskunnista näin ajatteli 12,7 prosenttia. Sekä tyytyväisistä että tyytymättömistä noin neljä prosenttia ajatteli, että yhteenmuuttoa oli odotettu liian kauan.

Selvä enemmistö (82,9%) parisuhteessaan tyytyväisistä ihmisitä oli sitä mieltä, että yhteinen koti oli laitettu juuri oikeaan aikaan. Tyytymättömistä samoilla linjoilla oli vajaa puolet (42,9%).

Sofaryn mukaan 61 prosenttia kyselytutkimukseen osallistuneista totesi, että parisuhdetyytyväisyys oli kasvanut sen jälkeen, kun pari muutti yhteen.

Miksi parit muuttavat yhteen?

Sofaryn tutkimuksessa selvitettiin lisäksi muun muassa sitä, minkä takia parit muuttavat saman katon alle. Kyselytutkimuksen mukaan suurin syy siihen on se, että pari kokee olevansa valmis avoliittoon (73,6% vastaajista).

Noin puolet sanoi syyksi yhteenmuutolle sen, että näin on helpompi nähdä toisiaan (45,7%). Hieman yli neljännes (28,1%) sanoi yhteisen kodin avulla säästävän rahaa vuokrassa.

Noin viidennes (20,2%) vastaajista mainitsi syyksi sen, että toinen suhteen osapuolista tarvitsi uuden asunnon. Toinen viidennes (20%) kertoi, että halusi säästää rahaa muissa asumiskuluissa.

5,8 prosenttia muutti yhteen, koska meni naimisiin, mutta tämä oli selvästi yleisempää suurten ikäluokkien kohdalla kuin nuorempien sukupolvien kohdalla. Pieni osa vastaajista – 4,6 prosenttia – muutti yhteen, koska ajatteli sen korjaavan parisuhteen ongelmat.

Voit tutustua kyselyn tuloksiin kokonaisuudessaan täällä.

Lähde: Pure Wow