Maanantaina 19. heinäkuuta on käynnistynyt nimien keräys kansalaisaloitteeseen, joka pyrkii kriminalisoimaan eheytyshoidot.

Ehjänä syntynyt – loppu ”eheytyshoidoille” -nimisen aloitteen on tätä kirjoittaessa allekirjoittanut jo yli 21 000 ihmistä. Kansalaisaloitteen tavoitteena on kieltää hoidot, jotka tähtäävät seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen niin kutsuttuun eheyttämiseen.

Eheytyshoitojen tarkoitus on muuttaa henkilön seksuaalista suuntautumista tai sukupuoli-identiteettiä niin, että hänestä saadaan cissukupuolinen hetero. Cissukupuolinen tarkoittaa sitä, että henkilön sukupuoli-identiteetti vastaavaa hänen syntymässään määriteltyä sukupuolta.

Aloitteen mukaan eheytyshoidot pohjaavat vääristyneeseen ajatukseen, jonka mukaan heteroseksuaalisuudesta eroava seksuaalinen suuntautuminen tai syntymässä määritellystä sukupuolesta eroava sukupuoli-identiteetti olisivat jotenkin parannettavissa ja korjattavissa. Toisin sanoen siis ”eheytettävissä”.

Aloitteessa todetaan, että eheytyshoidot ovat perustuslaissa ja kansainvälisissä sopimuksissa turvattujen ihmisoikeuksien vastaisia. Kansalaisaloite edellyttää, että eduskunta ryhtyy toimeen suomalaisten ja muiden Suomessa asuvien ihmisoikeuksien turvaamiseksi kriminalisoimalla tällaiset hoidot.

Euroopan unionin parlamentti on kehottanut jäsenvaltioitaan kieltämään eheytyshoidot. EU-maista Malta on kieltänyt eheytyshoidot lailla, minkä lisäksi useissa muissa länsimaissa, esimerkiksi Saksassa, Kanadassa sekä useassa Yhdysvaltojen osavaltioissa on käynnissä lainsäädäntöhankkeita eheytyshoitojen kriminalisoimiseksi.

Psykologiliitto tyrmää eheytyshoidot

Kansalaisaloitteen mukaan eheytyshoitojen aiheuttamien haittojen torjumiseksi tehokkainta olisi säätää ne erikseen lailla rikolliseksi. Rikokseksi säätäminen antaisi myös selkeän signaalin siitä, että eheytyshoidot eivät ole yhteiskunnallisesti hyväksyttäviä, sekä sulkisi eheytyshoitoja tarjoavat toimijat yhteiskunnan eri palveluiden ja etujen ulkopuolelle.

Suomen Psykologiliitto otti kantaa eheytyshoitoihin kesäkuussa ja totesi pitävänsä niitä epäeettisinä ja haitallisina. Liiton mukaan eheytyshoidot ovat vastuutonta ja vakavasti ihmisoikeuksia loukkaavaa toimintaa, joka on ristiriidassa nykyaikaisen psykologiatieteen kanssa.

Psykologiliiton tiedotteessa kerrotaan, että tieteellisen tutkimusnäytön perusteella seksuaali- tai sukupuoli-identiteettiä ei voida eheytyshoitojen kaltaisten interventioiden välityksellä muuttaa. Lisäksi on tutkimusnäyttöä siitä, että eheytysterapiat aiheuttavat pitkäaikaista haittaa ja kuormittavat mielenterveyttä.

Psykologiliiton mukaan lisäksi eheytyshoitojen vakavana riskinä on, että identiteettiään pohtivat tai identiteettinsä kanssa painiskelevat jäävät ilman asianmukaista tietoa ja tukea. Tämä sama todetaan myös kansalaisaloitteessa, jossa todetaan myös, etteivät henkilöt voi toteutta perusoikeuksiaan.

Aloitteen mukaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä edustavien potilas- ja ihmisoikeusjärjestöt saavat vuosittain yhteydenottoja suomalaisilta potilailta, joille on tarjottu tai joita on painostettu eheytyshoitoihin.

Kirkolta tukea eheytyshoitoja vastaan

Helsingin Sanomien mukaan eheyttämiseen pyritään usein uskonnollisista syistä, minkä lisäksi eheyttämishoidot luokitellaan uskomushoidoiksi. Suomessa luterilainen kirkko kuitenkin on antanut tiukan julistuksen sateenkaarinuorten tueksi, kertoi MTV Uutiset kesäkuussa.

Sateenkaarinuorten hyvinvointi seurakunnissa -julkaisussa kirkko toteaa, että sateenkaarinuorten hyvinvoinnille aiheutuu erittäin vakavia riskejä, kun vanhemmat, terapautit, sieluhoitajat ja uskonnollisten yhteisöjen jäsenevät yrittävät muuttaa nuorten seksuaalista suuntautumista. Julkaisussa lisätään, että tämä on yhteydessä masennukseen ja itsetuhoisiin ajatuksiin, itsemurhayrityksiin sekä matalampaan koulutus- ja tulotasoon.

”Hengellisen väkivallan, eheyshoitojen suhteen pitää olla nollatoleranssi. Tällainen toiminta ei vastaa nykypäivän käsitystä siitä, mitä hyvä kohtaaminen ja ihmisten kunnioittaminen on”, kirkkohallituksen kasvatuksen ja perheasioiden johtaja Jarmo Kokkonen sanoi MTV Uutisille.

Kokkonen lisäsi, että kyse on myös yhdenvertaisista ihmisoikeuksista eivätkä ihmisoikeudet ole vakaumuksen tai mielipiteen asia. Kokkosen mukaan myös uskonnollisten yhteisöjen on niitä kunnioitettava.

Voit tutustua Ehjänä syntynyt -aloitteeseen sekä allekirjoittaa sen täällä. Suomen Psykologiliiton kannanoton voit lukea kokonaisuudessaan täällä, kun taas kirkon Sateenkaarinuorten hyvinvointi seurakunnassa -julkaisuun voit tutustua täällä.