Monilla korkealle pyrkivillä saavuttajilla on pieni salaisuus: He saattavat tuntea olevansa huijareita, joiden saavutukset ovat peräisin sattumuksista ja onnekkuudesta.

Syndrooman nimen perusteella, kyse ei ole pakonomaisesta tarpeesta huijata, vaan huijarisyndrooma on psykologinen ilmiö, joka saa sinut uskomaan siihen, että olet riittämätön ja epäpätevä huolimatta todisteista, jotka osoittavat, että olet taitava ja menestyvä. Huijarisyndroomaa esiintyy riippumatta eri taustoista, persoonallisuudesta ja olosuhteista. Se on myös varsin yleistä, sillä arviolta 70% ihmisistä, kokee syndroomaa jossain vaiheessa elämää.

Aiheen yksi asiantuntija, tohtori Valerie Young, on luokitellut syndrooman eri alaryhmiin: perfektionisti, asiantuntija, luonnollinen nero, solisti ja supernainen/-mies. Hän on myös kirjoittanut aiheesta kirjan The Secret Thoughts of Successful Women, suomeksi Menestyneiden naisten salaiset ajatukset.

Huijarisyndrooman alaryhmät – tunnistatko itsesi?

Perfektionistit asettavat itselleen erittäin suuria odotuksia ja vaikka he täyttävätkin 99% tavoitteistaan, he kokevat epäonnistumisia. Pienet virheet saavat heidät kyseenalaistamaan oman pätevyytensä.

Asiantuntijat kokevat tarpeen tuntea kaikki tiedot ennen projektin aloittamista ja käyvät jatkuvasti uusia koulutuksia tai hankkivat sertifikaatteja taitojensa parantamiseksi. He eivät hakeudu työhön, jos he eivät täytä kaikkia hakijan ehtoja, ja he saattavat epäröidä esittää kysymyksiä luokassa tai puhua työpaikalla pidettävässä kokouksessa, koska he pelkäävät, että heitä pidetään tyhmänä, jos he eivät tiedä vastausta.

Jos luonnollisen nero joutuu taistelemaan tai työskentelemään kovasti saadakseen aikaan jotain, hän ajattelee, että hän ei ole tarpeeksi hyviä. Luonnolliset nerot ovat tottuneet taitoihin, jotka tulevat helposti ja kun heidän on ponnisteltava, heidän aivonsa kertovat heille, että se on todiste petoksesta.

Solistien mielestä heidän on suoritettava tehtävät yksin ja jos heidän on pyydettävä apua, he ajattelevat, että he ovat epäonnistuneita tai huijareita.

Supernaiset tai -miehet haastavat itseään työskentelemään kovemmin kuin ympäröivät ihmiset, osoittaakseen, etteivät he ole huijareita. He kokevat tarpeen menestyä kaikilla elämän osa-alueilla – työssä, vanhempina, kumppaneina – ja saattavat tuntea stressiä, kun he eivät saavuta jotain.

Miksi ihmiset kärsivät huijarisyndroomasta?

Ei ole olemassa yksiselitteistä vastausta. Jotkut asiantuntijat uskovat, että se liittyy persoonallisuuden piirteisiin – kuten ahdistuneisuuteen tai neuroottisuuteen -, kun taas toiset uskovat perhesuhteiden tai luonnollisen käyttäytymisen olevan linkkejä huijarisyndrooman syntyyn. Joskus lapsuuden muistot, kuten tunne siitä, että arvosanasi eivät ole koskaan olleet tarpeeksi hyviä vanhemmillesi tai että sisaruksesi syrjäyttivät sinut tietyillä alueilla, voivat jättää pysyvän vaikutuksen.

Mikä avuksi, jos kärsii huijarisyndroomasta?

Yksi ensimmäisistä vaiheista huijaavien tunteiden voittamiseksi on tunnustaa ajatukset ja asettaa ne perspektiiviin, lisäksi voi auttaa, jos muotoilee omia ajatuksia uudelleen.

Voi olla hyödyllistä myös jakaa tunteitaan läheisten ja ystävien kanssa, ja tarvittaessa kääntyä ammattiavun puoleen, jos tilanne vaatii syvempää apua.

On hyvä myös muistaa, että useimmat ihmiset kokevat epäilyn hetkiä, ja se on täysin normaalia.

Jaa myös kaverille, jos uskot hänen kärsivän huijarisyndroomasta!

Lähde: Time