Se, että kaikki naiset juoruavat, on yleinen uskomus, mutta mitkä ovat tosiasialliset syyt juoruamisen taustalla?

Alle on listattu erilaisia syitä sille, miksi naiset juoruavat:

1. Kokemuksien jakaminen

Juoruaminen auttaa käsittelemään naisten omia kokemuksia. Hän saattaa juorutessaan ajatella käsittelevänsä omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan, pikemminkin kuin juoruavansa muista. Nainen saattaa kaivata toista näkökulmaa asiaan.

2. Sopeutuminen

Naiset juoruavat, koska he haluavat sopeutua muiden naisten porukkaan. Juoruaminen on tapa osoittaa, että osapuolten välillä on luottamusta, sillä juoruavat henkilöt jakavat salaisuuden keskenään. Näin ollen juorutessaan naiset lähentyvät juorupiirin muiden osallistujien kanssa.

3. Kettumaisuus

Naiset osaavat olla myös kettumaisia halutessaan. Juoruaminen voi tässä tapauksessa olla heijaste oman itseluottamuksen heikkoudesta, vaikka kyse olisi vain hetkellisistä tuntemuksista.

4. Stressin lievittäminen

Juoruaminen voi vähentää stressiä. Se, että kuulee muiden epäonnesta, voi toisinaan saada henkilön tuntemaan oman olonsa paremmaksi.

5. Vahvistus

Toisinaan juoruaminen toimii vahvistuksena omille tuntemuksille. Juoruaminen ei ole tällöin pahansuopaa, vaan pikemminkin keino vahvistaa omaa näkemystään henkilöstä.

6. Ystävystyminen

Se, että juoruaa toisista, voi joskus auttaa saamaan ystäviä muista. Lindsay Lohanin tähdittämä Mean Girls on tästä loistoesimerkki.

7. Opittu tapa

Naisten juoruamista näytetään muun muassa televisiossa ja leffoissa. Juoruamista tekevät kaikki ja se on läsnä kaikkialla.

Oletko samaa mieltä näistä perusteluista?

Lähde: All Women’s Talk