Esimerkiksi jos Facebook-kavereita on 150, vain neljä heistä on läheisiä kavereita.

Oletko koskaan miettinyt, kuinka moni Facebook-kavereistasi tulisi luoksesi, jos kaipaisit apua tai tukea ystävältä? Tätä Oxfordin yliopiston evoluutiopsykologian professori Robin Dunbar lähti selvittämään.

CNET:n mukaan Dunbar pohti, mahdollistavatko Facebookin kaltaiset sovellukset laajemman sosiaalisen verkoston ylläpitämisen.

”On olemassa kognitiivinen rajoite sosiaalisten verkostojen koolle, jota edes netin hyödyt kommunikoinnissa eivät voi ylittää”, Dunbar kommentoi.

CNET:n mukaan Facebook-kavereita voi siis olla 150 tai jopa 5 000, mutta todellinen ihmissuhde suureen osaan heistä on pohjimmiltaan merkityksetön.

Dunbar perehtyi kahteen brittitutkimukseen, jotka tehtiin huhtikuussa ja toukokuussa viime vuonna. Osallistujat, joita oli 3 375, olivat iältään 18-65-vuotiaita eivätkä vain opiskelijoita, kuten usein sosiaaliseen verkostoihin liittyvissä tutkimuksissa.

CNET:n mukaan keskiverto Facebook-kavereiden määrä osallistujilla oli noin 150 ja naisten sosiaaliset verkostot olivat suuremmat kuin miehillä. Kun osallistujilta kysyttiin, kuinka monta ”aitoa” ystävää heillä oli Facebkooissa, keskiverto vastaus oli 27,6 prosenttia.

Kun osallistujilta taas kysyttiin, kuinka moneen Facebook-kaveriinsa he voisivat luottaa emotionaalisen tai sosiaalisen kriisen keskellä, oli määrä 4 (tarkalleen 4,1). Osallistujien mukaan noin 14 ilmaisisi sympatiansa tilanteessa.

Olisi helppoa kuvitella, että paljon Facebook-kavereita omaavilla olisi aktiivisempi ja rakastavampi sosiaalinen elämä, mutta näin ei välttämättä ole.

”Osallistujat, joilla oli epätavallisen laajat verkostot, eivät kasvattaneet läheisten ystäviensä määrää, vaan sen sijaan löysemmin määrittelivät tuttaviaan osaksi ystäväpiiriään”, Dunbar totesi.

Sosiaalisesta mediasta voi olla kuitenkin yhdessä mielessä apua ystävyyssuhteiden suhteen.

”Erityisesti ystävyyssuhteilla on luonnollinen tahti hiipua kontaktin puuttuessa ja sosiaalinen media voi toimia apuna hiipumisen hidastamisessa. Kuitenkaan se yksistään ei riitä estämään ystävyyssuhteita lopulta kuolemasta luonnollisesti, jos niitä ei vahvista tapaamalla kasvotusten”, Dunbar sanoi.

Lähde: CNET