Tutkimus: Useamman lapsen äidit muita tehokkaampia töissä

Myös vähintään parin lapsen isät ovat tehokkaampia kuin yhden lapsen isät tai lapsettomat miehet.

Tutkimuksen mukaan lasten hankkiminen ei heikennä naisen suoritusta töissä, vaan se voi jopa parantaa sitä. St. Louisin Fedeal Reserve Bank -pankin tutkimus sai selville, että kolmen vuosikymmenen aikana äidit olivat tuotteliaampia kuin naiset, joilla ei ollut lapsia.

Newserin mukaan myös lasten määrän vaikutus näkyi; vähintään kahden lapsen äidit olivat tuotteliaampia kuin äidit, joilla lapsia oli vähemmän.

Isyys myös oli tutkimuksen mukaan kytköksissä tehokkuuden kanssa. Vähintään kahden lapsen isät olivat tehokkaampia töissä kuin miehet, joilla oli yksi lapsi tai ei ollenkaan lapsia.

Tutkimus oli kuitenkin rajoittunut melko etuoikeutettuun ryhmään, noin 10 000 akateemiseen taloustieteilijään. Newserin mukaan tällaista ryhmää on helppo tutkia, koska heillä on samankaltainen koulutustausta ja on helppo määritellä heidän työpanostaan.

Tutkijoiden mukaan heillä myös todennäköisemmin on parempi pääsy lastenhoitoon kuin muilla ryhmillä ja heidän vanhemmuutensa on yleensä suunniteltu.

Syy-yhteys ei kuitenkaan ole selvä, Newser kertoo ja vanhemmuus ei ole välttämättä syy näiden työntekijöiden menestykseen työssään.

”Alun perinkin tuotteliaammat naiset voivat todennäköisemmin tulla äidiksi”, tutkija huomautti.

Lähde: Newser