Moni nainen eroaa puolisostaan ja usea tekee sen elämänsä aikana moneen kertaan. Monilla heistä on eräs yhteinen piirre.

Jopa onnellisimmissa avioliitoissa asiat voivat mennä pieleen niin pahasti, että se johtaa lopulta eroon. Siihen on monia syitä, miksi erotaan. Tutkimukset ovat havainneet, että kun heteroseksuaaliset parit ovat eroamassa, naiset näkevät tilanteen usein eri tavalla kuin miehet. Monilla näistä naisista on jotain yhteistä.

69 prosenttia avioeroista johtui parisuhteessa olevan naisen eräästä teosta

Vaikka suhteet voivat päättyä eroon monista eri syistä, toinen kumppani voi tietää aikaisemmin kuin toinen, että hän haluaa erota. Eräässä tutkimuksessa selvitettiin, että onko se nainen vai mies, joka haluaa useammin aloittaa eroprosessin.

Tutkimuksessa oli mukana 2 262 aikuista, joilla oli vastakkaista sukupuolta olevia kumppaneita. He olivat tutkimuksessa mukana vuodesta 2009 vuoteen 2015. Vuoteen 2015 mennessä heistä 371 oli eronnut, joista 92 oli avioeroja. Niissä monissa oli jotain yhteistä, joka liittyi naisiin. Se liittyi naisiin siten, että heistä peräti 69 prosenttia oli ollut naisia, jotka olivat yllyttäneet avioeroon.

Tutkimuksessa selvisi myös se, että miehet luottivat naisia enemmän avioliittonsa laatuun. Tutkimuksessa mukana olleista miehistä 69,2 prosenttia ja vaimoista 60,1 prosenttia kertoi suhteensa laadun olevan ”erinomainen”.

Huolimatta siitä, että monet tutkimuksessa mukana olevat naiset halusivat avioeron, näin ei aina ollut. 92 avioerosta 18 tuli miehen aloitteesta ja 18 muuta olivat yhteisen päätöksen tuloksia.

Lähde: Bestlife