Toisen halukkuus tai haluttomuus uhrata jotain suhteen eteen vaikuttaa selvästi suhteeseen.

Tutkijat ovat selvittäneet tutkimusta varten, mitä parisuhteissa tapahtuu, kun toinen osapuoli uhraa jotain suhteen takia. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi työstä luopuminen ja toiselle paikkakunnalle muuttaminen kumppanin takia tai lemmikistä luopuminen, jos kumppani onkin sille allerginen.

Glamourin mukaan jos olet sellainen henkilö, jolle uhrausten tekemisestä ei tulee ongelmaa, olet silloin todennäköisesti onnellinen parisuhteessasi. Tutkijatkin vahvistivat, että parisuhteen eteen uhrauksia suostuvaisesti tekevät ovat tyytyväisempiä suhteisiinsa.

Sen lisäksi tällaisen ihmisen kumppani sitoutuu suhteeseen enemmän, huomatessaan toisen tekevän uhrauksia suhteen puolesta tyytyväisesti.

”Kun huomaa romanttisen kumppanin uhraavan jotain suhteelle, se lisää ihmisen omaa sitoutumista”, tutkijat sanoivat.

Uhrauksista ei aina hyötyä

Asiat voivat kuitenkin Glamourin mukaan mennä pieleen. Jos uhrauksia tekee vastahakoisesti ja tukahduttaa sen, kuinka asia vaivaa, ei uhrauksesta ole silloin hyötyä suhteelle.

Tämä johtuu siitä, että kumppani aistii, että uhrauksen tehnyt murehtii asiaa. Tämä taas voi johtaa siihen, että kumppanista toisen tekemä uhraus ei tunnu yhtä aidolta.

Glamour otti esiin esimerkkitapauksen: muutat toiselle paikkakunnalle kumppanisi takia, mutta sinua silti hieman kaduttaa. Tämän jälkeen joudut miettimään, kerrotko hänelle tuntemuksistasi tai tukahdutat ne, jottei mikään mene pilalle.

Vaikka tukahdutusaikeesi olisivatkin hyvät, et ole kuitenkaan rehellinen kumppanillesi tai reilu itseäsi kohtaan. Tutkimuksen opetus onkin, että jos et ole tyytyväinen jonkin asian uhraamisen, älä sitten tee sitä tai ole avoin asian hankaluudesta alusta lähtien.

Lähde: Glamour