Kyselyssä olivat osallisena vain Belgia, Englanti, Espanja, Italia, Ranska ja Saksa.

Ranskalainen markkinointiyhtiö Institut français d’opinion publique ja ranskalainen pettämissivusto Gleeden tekivät kyselyn 4 879 ihmiselle,  jotka ovat kotoisin Ranskasta, Italiasta, Englannista, Saksasta, Espanjasta ja Belgiasta, ja selvittivät kyselyllään eurooppalaisten pettämistapoja.

Kärkipäässä pettäjistä olivat ranskalaiset ja italialaiset miehet. 55 prosenttia kummankin maan miesvastaajista kertoi pettäneensä ainakin kerran elämässään, mutta ranskalaisnaisista vain 33 prosenttia ja italialaisnaisista 44 prosenttia myönsi pettäneensä.

Kyselyllä koetettiin selvittää myös, katuivatko pettäjät tekojaan. Tuloksista kävi ilmi, että vain harvat katuvat.

Italialaiset katuivat kaikista vähiten, sillä 26 prosenttia miehistä ja 27 prosenttia naisista katuivat tekoaan. Ranskassa 32 prosenttia miehistä ja 21 prosenttia naisista myönsi katuvansa.

”Kulttuurimme ei ole niin ankara pettämisen suhteen kuin anglosaksiset maat”, ranskalaisten pettämiseen perehtynyt Maryse Vaillant on kommentoinut vuonna 2011.

”Yhdysvalloissa vaimon pettämistä pidetään pahana asiana niin vaimon, pettäjän kuin koko yhteisön mielestä. Siellä ihmiset mieluummin eroavat ja menevät uusiin naimisiin, kun taas Ranskassa me voimme kuvitella jonkun olevan naimisissa ja samalla muissa suhteissa”, Vaillant jatkoi.

Näkemyseroja tukee myös aiemmin tänä vuonna julkaistu kysely, jonka mukaan 47 prosenttia ranskalaisista mieltää pettämisen moraalisesti vääräksi, kun taas amerikkalaisista pettämistä paheksuu 84 prosenttia.

Euroopan maiden pettämiskyselyn tuloksiin voit perehtyä kuvien avulla enemmän Huffington Postin sivuilla.

Kommentit

Kommenttia