Vaikka ihmismieli ja sen ymmärtäminen kiinnosti pienestä pitäen, päätyi suunnittelija Annina Koskinen teknologia-alalle ja suurten, kansainvälisten yritysten kautta Spotifyn leipiin Ruotsiin. Nautiskelijaksi itseään kuvailevan suunnittelijan mukaan on hienoa työskennellä tuotteen parissa, joka rikastuttaa miljoonien ihmisten arkea joka päivä.

Aalto-yliopistosta valmistunut Annina Koskinen tekee uraa lead product designerina, johtavana suunnittelijana Tukholmassa. Työnantajana on yli vuoden ajan ollut suosittu musiikkipalvelu Spotify. 30-vuotias Koskinen kirjoittaa kotisivuillaan löytäneensä kutsumuksensa, kun työkseen suunnittelee tuotteita, jotka todella rikastavat käyttäjiensä elämää olemalla käytännöllisiä, kauniita ja helppoja käyttää.

Koskisella on kokemusta isoista, kansainvälisistä yrityksistä hänen oltuaan myös ohjelmistoalan yritys Microsoftin ja kotimaisen Nokian palveluksessa ennen Spotifya. Nainen.comin Supernainen-haastattelussa hän kertoo lisää muun muassa suunnittelijan työstä ja siitä, mitä suunnittelijalta vaaditaan, kokemuksistaan ulkomailla työskentelystä sekä siitä, mitä on hyvä desgin.


 

Olet suunnittelija, kertoisitko lukijoillemme näin alkuun, mitä suunnittelija tekee työkseen?

Tuotesuunnittelija työskentelee teknologian ja käyttäjän rajapinnassa tehtävänään suunnitella tuote, joka on mahdollisimman hyödyllinen ja helppokäyttöinen. Työhön kuuluu tuotteen toiminnallisuuden suunnittelu konseptista aina käyttöliittymään asti, eli ensin pitää ymmärtää millaisia toimintoja tuotteessa tulisi olla ja sitten suunnitella miten tuotetta käytännössä käytetään.

Konkreettisimmin suunnittelijan kädenjälki näkyy siinä, miltä tuote näyttää, mutta tosiasiassa kosmeettiset seikat ovat suunnitteluprosessin viimeisin vaihe. Ensin tulee varmistaa, että tuote vastaa käyttäjien tarpeita ja on intuitiivinen käyttää.

Miksi suunnittelijoita tarvitaan?

Teknologian kehitys mahdollistaa uusien tuotteiden ja palveluiden syntymisen, mutta tarvitaan hyviä suunnittelijoita, jotka muuntavat tekniset ratkaisut sellaiseen muotoon, että kuluttajat ymmärtävät teknologian hyödyt ja ottavat ne käyttöönsä. Mitä enemmän teknologia kehittyy ja uusia IT yrityksiä syntyy, kilpailu käydään juurikin käyttökokemuksen tasolla. Enää ei riitä, että tuote on teknisesti hyvä – myös käyttökokemuksen tulee olla moitteeton.

Olet tällä hetkellä töissä Spotifylla. Minkälainen on tyypillinen työpäiväsi?

Olen johtava suunnittelija yksikössä, joka vastaa isosta osasta Spotifyn toimintoja ja tehtävänäni on ohjata design-näkökulmasta tiimejä, jotka työskentelevät eri projektien parissa. Yksikön johdossa on lisäkseni tuotepäällikkö ja teknologiapäällikkö, joten yhdessä muodostamme trion jossa yhdistyy business-, teknologia ja design-näkökulmat. Meidän vastuullamme on tehdä strategisia päätöksiä siitä, millaisia ominaisuuksia Spotifyihin tulisi tuoda tai mitä olemassa olevia toimintoja parannamme seuraavaksi.

Nyt kun olen johtavassa roolissa, teen vähemmän detaljitason suunnittelutyötä, jossa konkreettisesti piirretään käyttöliittymiä, joita ohjelmoivat toteuttavat, mutta vastuullani on tukea suunnittelijoita, jotka tekevät sitä työtä tiimeissään, ja määrittää ongelmia, joita meidän tulisi yhdessä ratkaista. Suuri osa ajastani kuluu kynän ja paperin ääressä, kun luonnostelemme uusia ideoita, joita haluamme testata.

Työpäiväni ovat todella vaihtelevia, mikä on ihanaa. Tyypillisesti aamuni alkaa koko yksikön yhteisellä kokoontumisella, jossa käydään nopeasti läpi päivän tehtävät ja vastuut ketterän ohjelmistokehityksen menetelmien mukaisesti. Päivääni kuuluu melko paljon kokouksia, joissa käydään läpi eri projektien statuksia ja tehtävänäni on tuoda esille käyttäjän näkökulmaa.

Teen paljon yhteistyötä tutkijoidemme kanssa ymmärtääkseni olemassa olevia käyttäjiämme tai asioita, jotka saattavat olla ongelmallisia uusien käyttäjien kannalta. Suunnittelutyö vaatii aikaa ajatella, joten kokousten ulkopuolella on tärkeintä viettää aikaa tiimin kanssa, pallotella ideoita ja kokeilla mahdollisimman monia ja erilaisia ratkaisuja.

Minkälaista on työskennellä Spotifylla?

Voisin sanoa, että sanonta ”work hard, play hard” pätee Spotifylla. Töitä tehdään intohimoisesti, mutta pilke silmäkulmassa. Ihmiset ovat aidosti innoissaan jo senkin takia, että suurin osa rakastaa musiikkia myös työn ulkopuolella. On hienoa työskennellä tuotteen parissa, joka rikastuttaa miljoonien ihmisten arkea joka päivä.

Vaikka Spotify on kasvanut yrityksenä, on meillä vielä vahvasti start up-kulttuuri. Uskomme tiimeihin, jotka saavat itse valita työskentelytapansa ja ovat vastuussa ratkaisuistaan.

Minkälaisia haasteita tai vaatimuksia suunnittelija kohtaa työssään?

Yksi suurimmista haasteista on, että jokainen käyttäjä on erilainen, mutta silti pitää löytää ratkaisu, joka sopii mahdollisimman monelle. Spotify-käyttäjiäkin on moneen junaan: jotkut haluavat kontrolloida itse kaikkea ja luoda omat soittolistansa, kun taas toiset haluavat vain painaa play-nappia ja kuunnella valmiiksi tehtyjä listoja. Suunnittelijan haasteena on löytää malli, jossa erilaisten käyttäjätyyppien tarpeet tulevat täytetyksi helposti ymmärrettävällä tavalla.

Toinen haaste, mikä tulee mieleen on, että designista puhuttaessa lähes kaikilla on siihen mielipide. Jotta omat designit saavat kannatusta, tulee suunnittelijan osata argumentoida, miksi juuri kyseinen ratkaisu on parempi kuin muut. Vaikka suunnitellessa intuitiolla on oma osansa päätösten teossa, on helpompaa saada ideoita eteenpäin, kun pystyy perustelemaan ne tutkimusdatalla. Siksi teemme paljon systemaattista testausta ja tutkimusta, jolla voimme validoida ideoitamme. Jotkin asiat, kuten värit tai fontit ovat kuitenkin makuasioita, joissa on hankala miellyttää kaikkia ja on luotettava suunnittelutiimin ammattitaitoon.

Miten taitavaksi suunnittelijaksi tullaan – minkälaisia tietoja tai taitoja vaaditaan?

Taitavalla suunnittelijalla on kyky hahmottaa monimutkaisia ongelmia ja löytää ratkaisuja, jotka ääneen sanottaessa kuulostavat lähes itsestään selvyyksiltä. Suunnittelijan on oltava utelias ja nöyrä: omiin ideoihin ei voi rakastua vaan niitä on oltava valmis muokkaamaan tai jopa hylkäämään käyttäjäpalautteen perusteella.

Tärkeitä ominaisuuksia ovat luovuus, estetiikan taju, looginen ajattelukyky sekä empaattisuus. On tärkeää, että suunnittelija voi samaistua käyttäjiin, jotka voivat olla hyvin erilaisia kuin suunnittelija itse.

Vaadittaviin käytännön taitoihin kuuluu erilaisten tietokonepiirto-ohjelmien käyttö, grafiikan luominen sekä typografian ja ikonien suunnittelu. Ohjelmointitaidot eivät ole välttämättömyys, mutta on erittäin hyödyllistä ymmärtää sitä jollakin asteella, sillä suunnittelijat ja ohjelmoivat työskentelevät läheisesti yhteistyössä. Lisäksi useimmat suunnittelijat osaavat tehdä jonkinlaisia käyttöliittymäprototyyppejä, joiden avulla on helppoa testata ideoita nopeasti.

Kerrot kotisivuillasi olleesi pienestä pitäen kiinnostunut ihmiskäytöksen ymmärtämisestä. Mikä sai sinut suuntaamaan kuitenkin teknologia-alalle?

Kyllä, olen aina ollut kiinnostunut ihmismielestä ja sen ymmärtämisestä. Toisaalta lukiossa tykkäsin kovasti matematiikasta ja jatko-opintopaikkaa miettiessäni ajattelin haluavani opiskelupaikan, jossa voin vielä jatkaa sen opiskelua.

Silloisen Teknillisen Korkeakoulun opintoesitettä selatessani innostuin heti, kun luin Informaatioverkostot-koulutusohjelmasta, josta valmistuu poikkitieteellisiä diplomi-insinöörejä, jotka ymmärtävät sekä teknologiaa että ihmistä ja voivat toimia sillanrakentajina tietotekniikan ja käyttäjien välillä.

Opintoihini kuului siis aimo annos matematiikkaa ja ohjelmointia, mutta muun muassa myös viestintää, filosofiaa ja estetiikkaa. Täydensin opintojani myös Taideteollisen korkeakoulun ja Helsingin Yliopiston käyttäytymistieteiden kurssitarjonnalla. Punaisena lankana oli sekä ihmisen että teknologian ymmärtäminen.

Sinulla on kokemusta työskentelystä niin Ruotsissa kuin Yhdysvalloissa. Minkälaista on toimia työtehtävissä ulkomailla ja eroaako työskentely Suomessa työskentelystä?

Sinänsä työskentely ulkomailla ei tunnu kovin erilaiselta Suomeen verrattuna, sillä myös Suomessa olen toiminut hyvin kansainvälisissä yrityksissä, joissa on kirjava joukko ihmisiä ympäri maailmaa edustettuina ja työkielenä on aina ollut englanti. Itse asiassa tähän haastatteluun on vaikea vastata suomeksi, koska olen niin tottunut puhumaan työstäni englanniksi. Ruotsissakin Spotifylla suunnittelutiimimme on hyvin kansainvälinen ja ruotsin kielen käyttö on jäänyt minimiin.

Toisaalta joitakin kulttuurieroja löytyy aina, jopa niin läheltä kuin Ruotsista. Huomaan esimerkiksi, että ruotsalaiset peräänkuuluttavat yhteisymmärrystä ja kaikkien osapuolten kuulemista enemmän kuin suomalaiset, mikä näkyy esimerkiksi kokousten määrässä.

Tuntuu myös, että suomalainen kommunikoi suoremmin kuin keskiverto ruotsalainen. Kaliforniassa työskennellessä amerikkalainen työkulttuuri näkyi esimerkiksi siinä, että päivät olivat pidempiä. Neuvotteluissa piti olla astetta skarpimpi, kun vastassa oli oletusarvoisesti henkilö, joka pystyi käyttämään omaa äidinkieltään.

Olet ollut myös Microsoftilla töissä, miten suunnittelijan työ eroaa musiikkipalvelun ja ohjelmistoalan yrityksen välillä?

Sinänsä itse suunnittelutyö ei poikkea kovinkaan paljon, sillä metodit ja työkalut ovat melko samat. Microsoft on tietysti kooltaan aivan eri luokkaa, joten Spotifylla asiat sujuvat nopeammin ja tuntuu, että yksittäisellä ihmisellä on enemmän vaikutusvaltaa.

Minkälaisia arvoja sinulla on suunnittelijana?

Olen ajatellut, että haluan nyt ja vastaisuudessa suunnitella tuotteita, joilla koen olevan aidosti positiivinen vaikutus käyttäjiensä elämään. On todella mielenkiintoista, miten teknologia pystyy muuttamaan ihmisten käytöstä niin hyvässä kuin pahassa, ja mikä mahdollisuus teknologian kehittäjillä on vaikuttaa siihen, mihin suuntaan ihmiskunta on menossa. Minua ainakin on alkanut jo häiritä, miten jatkuva kännykän piippaaminen ja chat-viestien tulva tuntuu vaikuttavan keskittymiskykyyni. Toisaalta vasta-aaltona näen esimerkiksi mindfulness-applikaatioiden suosion.

Näkyykö sukupuoli millään tavalla suunnittelijan työssä ja alalla, onko esimerkiksi miehiä enemmän?

Miehiä tuntuu olevan alalla enemmän, muttei kuitenkaan vastaavissa määrissä kuin ohjelmointipuolella. Olen ollut nyt kymmenen vuotta tällä alalla ja siksi jokseenkin tottunut olemaan ”vähemmistön edustaja” siinä määrin, että en enää aina huomaa, jos olen ainoa nainen palaverissa.

Se ei kuitenkaan tarkoita, että tilanne olisi optimaalinen. Teknologiatuotteet ovat tarkoitettu kaikille, joten tuotteita pitäisi myös olla suunnittelemassa ja toteuttamassa kirjava joukko kaikenlaisia ihmisiä. Monet tutkimuksethan näyttävät, että monimuotoiset tiimit ovat menestyksekkäämpiä ja saavat aikaan parempia tuotteita. Onneksi monimuotoisuus tuntuu olevan kuuma aihe tällä hetkellä ja monet teknologiayritykset panostavat monipuoliseen rekrytointiin.

Mikä inspiroi sinua suunnittelijana?

Kyllä se on käyttäjät ja suora palaute, mitä työstään saa. Jo suunnitteluvaiheessa on mahtavaa tarkkailla käyttäjätestejä tummennetun lasin takaa ja nähdä, mitkä ideat saavat käyttäjät innostumaan. Spotifylla on hienoa, että sen lisäksi, että ilahdutamme musiikin kautta kuluttajia, autamme myös artisteja kasvattamaan kuulijakuntaansa ja saamaan yhteyden faneihinsa.

Inspiroivaa on myös teknologian jatkuva huima kehittyminen, mikä mahdollistaa uusien tuotteiden syntymisen – sellaisten tuotteiden, jotka voivat muuttaa elämiä.

Kotisivuillasi lukee ”Do what you love. Love what you do.” Onko se kenties mottosi ja miten se näkyy elämässäsi?

Onhan se. Olen aina ollut sellainen, että kun innostun jostain, lähden suurella sydämellä mukaan. Sanon aina, että tuote, jota olen ollut suunnittelemassa, on rakkaudella tehty ja toivon sen näkyvän työn jäljessä.

Motto näkynee elämässäni muutenkin, sillä olen vähän sellainen nautiskelija ja hetkessä eläjä. Koko ajan ei tarvitse juosta eri paikkoihin, vaan voi fiilistellä ihan kunnolla yksinkertaisia asioita, vaikka hyvän kahvin juomista.

Mitä on mielestäsi ”hyvä design”?

Hyvä design on, kun tuote tuntuu intuitiiviselta eikä sitä tarvitse miettiä. Hyvä design näyttää hyvältä. Siinä on myös jokin oivallus, joka antaa tuotteelle luonnetta.

Mitä haluaisit sanoa muille suunnittelijan urasta kiinnostuneille naisille?

Sanoisin että Go for it! Tämä on mahdottoman monipuolinen työ, jossa pääsee tekemään todella erilaisten ihmisten kanssa töitä, olemaan luova ja haastamaan itseään. Suomessa on hyvät koulutusmahdollisuudet alalle, mutta parhaiten oppii tekemällä. Netti on täynnä vinkkejä ja ohjeita, miten päästä alkuun.

 

Voit lukea Anninasta lisää hänen kotisivuiltaan, jonne pääset tästä linkistä. Löydät hänet myös Linkedinistä, Facebookista, Twitteristä ja Pinterestistä.

 


[vieraskyna]

Tiedätkö tai tunnetko sinä jonkun ihailtavan naisen? llmianna seuraava Supernainen ja lähetä meille viestiä sähköpostitse!

[/vieraskyna]