Silmän pupillit ovat olleet mielenkiintoisen tutkimuksen kohteena.

Tutkimuksessa vertailtiin eri kokoisia pupilleja ja saatiin selville, että mitä suurempi pupilli oli, sitä enemmän se merkitsi erään ominaisuuden ilmentymistä. Silmän pupillin koon ja kognitiivisten kykyjen mittausten välillä oli nimittäin yllättävä korrelaatio.

Sanotaan, että silmät ovat sielun peili, mutta ne peilaavat ennemminkin aivoja. Pupillit reagoivat valoon, mutta paljon muuhunkin. Ne voivat jopa paljastaa valehtelijan. Mutta ne kertovat myös siitä, kuinka älykäs henkilö on.

Tutkimustulokset olivat hämmästyttäviä

Tutkimuksessa havaittiin, että mitä suurempi pupilli henkilöllä on, sitä älykkäämmästä henkilöstä oli kyse. Se mitattiin päättelyyn ja muistiin liittyvällä testillä. Sekin huomioitiin, että paljonko henkilö joutui ponnistelemaan oikeiden tulosten saamiseksi. Jokaisen testissä mukana olevan pupillit mitattiin erilaisissa tilanteissa ja saatiin selville niiden keskikoko.

Tutkimuksessa käytössä oleva tila pidettiin hämärä, jotta pupillit eivät kasvaneet suuremmaksi valon takia. Testissä oli mukana yli 500 18–35-vuotiasta. Myös ikä piti huomioida, koska nuoremmilla henkilöillä on keskimääräistä suuremmat pupillit. Kun se otettiin huomioon, ei tilanne muuttunut eli se oli edelleen voimassa, että mitä suuremmat pupillit sitä älykkäämpi on.

Lähde: Scientific American