Jos yrityksen hallituksessa istuu useampi nainen päättämässä asioista, tuottaa yritys paremmin.

Yritykset, joiden hallituksissa istuu enemmän naisia, ovat kannatavampia. Talouslehti Financial Timesin mukaan tällaiset yritykset ovat tehneet 36 prosenttia paremman oman pääoman tuoton, jolla mitataan yrityksen tuottavuutta, vuodesta 2010 alkaen kuin yritykset, jotka eivät ole yhtä monimuotoisia.

Indeksin laatija MSCI tutki 1 643 yritystä ja sai selville, että vahvasti naisjohtoiset yritykset tuottivat 10,1 prosentin oman pääoman tuoton, kun taas vähemmän naisjohtoisilla yrityksillä se oli 7,4 prosenttia.

Vahva naisjohtajuus on MSCI mukaan määritelty niin, että hallituksessa on vähintään kolme naista tai naistoimitusjohtaja sekä vähintään yksi nainen lisäksi hallituksen jäsenenä.

MSCI toteaa raportissaan, että akateemiset tutkimukset hallinnon ja sosiaalisen psykologian osalta ovat pitkään osoittaneet, että monimuotoisemmilla yrityksillä on taipumusta olla innovatiivisempia ja tekevät parempia päätöksiä.

”Paremman monimuotoisuuden päätöksiä tekevässä ryhmässä pitäisi parantaa suorituskykyä”, raportin tekoon osallistunut Linda-Eling Lee kommentoi Financial Timesin mukaan.

Tasa-arvon puolesta kampanjoivat uskovat MSCI:n löydösten lisäävän suurten sijoittajien painetta kannustaa yrityksiä, joihin ovat sijoittaneet, tekemään muutoksia.

”Kaikki tutkimukset, mitä on ikinä tehty, osoittavat positiivisen yhteyden taloudellisen tuoton ja naispuolisten hallitusjäsenten välillä eikä ole yllätys, että sama pätee myös, kun naisia on enemmän johtoasemassa”, Newton Investment Managementin toimitusjohtaja Helena Morrissey sanoi.

MSCI selvitti myös, että naisjohtoiset yritykset joutuvat epätodennäköisemmin skandaalien kouriin esimerkiksi lahjusten, petosten tai osakkeenomistajien välisten riitojen takia.

Financial Timesin mukaan osa on kuitenkin skeptisiä MSCI:n tulosten suhteen, vaikka aiheelle annettu huomio onkin heistä tervetullutta.

”On hyvä, että tätä mitataan ja se huomioidaan, mutta täytyy kuitenkin olla varuillaan johtopäätösten kanssa ilman tarkempaa selvitystä tutkimuksen menetelmistä, aikaikkunasta ja niin edelleen”, Aberdeen Asset Managementin sijoitusjohtaja Anne Richards kommentoi.

Lähde: Financial Times