Perheissä, joissa vanhemmat ovat samaa sukupuolta, on vähemmän sukupuolistereotypioita.

Australialainen tutkimus on selvittänyt, että samaa sukupuolta olevien parien lapsilla on parempi yleisterveys ja yhteenkuuluvuuden tunne perheen suhteen kuin suurella osalla muista ihmisistä. Tämä johtuu Newserin mukaan siitä, että samaa sukupuolta olevien parien lapsiin eivät vaikuta niin suuresti sukupuolistereotypiat.

Melbournen yliopiston tutkijat tekivät kyselyn 315 samaa sukupuolta olevalle vanhemmalle, joista suurin osa oli lesboja. Tutkijat saivat selville, että heidän keskuudessaan oli kuusi prosenttia korkeampi terveys ja yhteenkuuluvuuden tunne kuin muun väestön joukossa.

”Tämä on mitta, joka osoittaa kuinka hyvin perheissä tullaan toimeen”, päätutkija Simon Crouch kommentoi.

Newserin mukaan hän huomautti, että aiemmat tutkimukset ovat kertoneet samaa sukupuolta olevien vanhempien perheissä jaettavan koti- ja työroolit tasapuolisemmin kuin heterotalouksissa.

”Tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset ottavat rooleja, jotka sopivat heidän taitoihin, ei sukupuolistereotypioihin, joita ovat äiti jäisi kotiin hoitamaan lapsia ja isä tienaa leivän pöytään”, Crouch sanoi.

Tutkimusta on kuitenkin kritisoitu. Family Voice Australian Roslyn Phillips vähetteli tutkimusta ja sanoi, että tehokkaampi olisi tutkimus, joka tehtäisiin samaa sukupuolta olevien parien lapsille aikuisina.

Hän myös huomautti, että Crouch kasvattaa itse kahta lastaan miehen kanssa. Crocuch itse vastasi kritiikkiin, että hän on ensisijaisesti tohtori ja tutkija eikä hänen objektiivisuuteen vaikuta hänen henkilökohtainen tilanteensa.

Lähde: Newser