Avoimuus on tärkeää parisuhteessa, mutta tarvitseeko kertoa ihan kaikkea, kuten seksiin liittyvä historia?

Edistääkö se parisuhteen tervettä kestävyyttä? Asia on hyvin kiistanalainen.

On tavallista olla utelias kumppanin seksuaalisista kokemuksista, sekä nykyisistä, että menneistä. Toisten mielestä kumppanin tunteminen läpikotaisin, historia mukaan lukien, takaa aidon rakkauden, kun taas toisten mielestä ”tuttuus tappaa halun”. Aikaisemmilla kokemuksilla voi olla myös hyvin paljon merkitystä nykyiseen tilanteeseen.

Pitäisikö kertoa?

Osa kokee, että kertominen nykyiselle kumppanille entisistä suhteista saattaisi lisätä mustasukkaisuutta ja kumppanin itsetunnon alenemista. Toisten mielestä taas kertominen voisi olla hyvä, positiivista näkökulmaa tuova ja parisuhteen laatua kasvattava asia. Joillekin taas kertominen tuottaa häpeää, oli sitten kumppaneita useampi tai ei lainkaan.

Ei ole kultaista sääntöä, joka määrittäisi, mitä pitäisi ja milloin kertoa nykyiselle kumppanillesi menneistä seksikumppaneista – se riippuu suhteen luonteesta ja kehityksestä. Kannattaa tulkita, mitä aikaisempien kokemusten jakamisella halutaan saavuttaa. Jos on riski, että lukumäärän ja kokemusten paljastaminen heikentää suhteen laatua ja suhtautumista kumppaniin, voi olla hyvä, että kokemukset jäävät jakamatta, jos halutaan säilyttää nykyisen suhteen idylli.

Joskus taas parisuhteelle voi olla hyväksi paljastaa seksuaalinen historiansa, jos molemmat kokevat sen suhteen laatua kasvattavaksi. Kannattakaa kuitenkin muistaa, että vertailu, kokemusten ikävöinti ja pienet yksityiskohdat ovat hyvä unohtaa keskustelusta.

Menneisyyttä ei voi muuttaa ja on hyvä itse hyväksyä oma menneisyytensä. Jos kumppani ei hyväksy menneisyyttä kertomisen jälkeen, on hyvä keskustella suhteen lähtökohdista, ja onko koko parisuhteelle edes laadukasta tulevaisuutta.

Toimia kannattaa siis seuraus mielessä pitäen, jos kertominen aiheuttaa vain mielipahaa ja ikäviä tunteita, ei avoimelle linjalle seksiin liittyvässä historiassa kannata lähteä. Jos taas kokee, että kertominen parantaa suhteen laatua ja kumppaneiden välejä toisiinsa, on historian jakaminen hyvinkin suotavaa.

Vaikka et jakaisi omaa historiaasi, jaa tämä juttu kuitenkin eteenpäin!

Lähde: Psychology Today