Parisuhteet voi jaotella erilaisiin tyyppeihin.

Vaikka jokainen parisuhde on ainutlaatuinen, voi jokaisen määritellä tiettyyn parisuhdetyyppiin kuuluvaksi. Psykologi Robert Taibbin mukaan parisuhdetyyppejä on yhteensä viisi erilaista: kilpailuhenkinen / kontrolloiva, aktiivinen / passiivinen, aggressiivinen / mukautuva, etäinen / erilliset elämät sekä hyväksyvä / tasapainoinen.

Taibbin mukaan näistä yleisistä suhdetyypeistä neljä on huonoja ja yksi hyvä. Jos tunnistat oman parisuhteesi tyypin, voi se auttaa sinua ja kumppaniasi muuttamaan suhteen paremmaksi.

Alta voit lukea näiden parisuhdetyyppien kuvaukset ja katsoa, mihin omasi kuuluu.

Kilpailuhenkinen/kontrolloiva

Taibbin mukaan tämä on ’jännittynyt’ parisuhdedynamiikka, joka voi syntyä siitä, kun kaksi vahvaa luonnetta kilpailee huomiosta ja valta-asemasta. Jos teillä on taipumus riidellä säännöllisesti ja kumpikin koettaa ’voittaa’ riidan joka kerta, voi suhteenne kuulua tähän tyyppiin.

Jatkuvasti taistellessa siitä, kumpi voittaa kiistan tai riidan, tapahuu yksi kahdesta asiasta: joko väsytte riitelyyn tai toinen alistuu toiselle. Tämä ei ole terve ympäristö, joten tilannetta kannattaisi korjata pariterapiassa, jos mahdollista.

Aktiivinen/passiivinen

Taibbin mukaan tällaisessa suhteessa yksi osapuoli on yleensä johdossa, panostaa suhteeseen enemmän ja tekee sen eteen enemmän. Osa tällaisista suhteista on alkanut kilpailuhenkisenä tyyppinä, mutta toinen on alistunut, mutta yleensä tällainen epätasapaino on mukana suhteessa alusta alkaen.

Yleensä aktiivinen osapuoli lähtee siitä, että hän kokee tarvetta auttaa enemmän toista. Se on joko luontaista hänelle tai kumppanilla on ollut jokin ongelma, joka on vaatinut apua. Tämä voi muuttua kaunoiksi, kun passiivinen osapuoli ei ymmärrä, että aktiivinen osapuoli palaa loppuun koettaessaan ylläpitää tätä epätasapainossa olevaa dynamiikkaa.

Taibbin mukaan tilannetta voi korjata, jos passiivinen osapuoli tajuaa, ettei suhde ola tasapainossa ja alkaa antaa sille itse enemmän.

Aggressiivinen/mukautuva

Päältäpäin tällainen suhde voi vaikuttaa samalta kuin aktiivinen/passiivinen, mutta niiden välillä on selvä ero. Taibbin mukaan aktiivinen/passiivinen pohjatuu huolenpitoon, mutta tämä tyyppi pohjautuu pelkoon. Dominoiva osapuoli voi kohdalla kumppania kaltoin tai on aggressiivinen pelotellakseen kumppaninsa passiivisuuteen tai tottelevaiseksi. Tämä on yleisesti erittäin jännittynyt ja muuttuva parisuhde.

”Pelottava, uhkaava kumppani on selvästi kiusaaja, jolla on ongelmia hallita suuttumustaan. Hän on saattanut kasvaa kaltoinkohtelevan vanhemman kanssa ja oppinut samaistumaan häneen. Pinnan alla voi olla suurta ahdistusta, joka muuttuu äärimmäiseksi kontrolloinniksi tai persoonallisuushäiriö, joka kääntyy narsismiksi, vallaksi ja vähäiseksi empatiaksi muita kohtaan”, Taibbi selittää.

Mukautuva osapuoli sen sijaan on saattanut kasvaa huonossa perheessä myös tai uskoo (kumppanin hetkittäisen mukana käytöksen takia), että jos hän käyttytyy tietyllä tavalla, hän miellyttää kumppaniaan. Kuten minkä tahansa epäterveen, henkisestä väkivaltaa sisältävän suhteen kohdalla, voi se loppua vain, jos kaltoinkohdeltu osapuoli löytää oikean hetken ja rohkeuden lähteä suhteesta. Kaltoinkohteleva osapuoli saattaa koettaa saada hänet takaisin manipuloinnilla ja korvaa entisen kumppanin uudella, jos on täysin varma, että hän ei tule takaisin.

Etäinen/erilliset elämät

Riitelemättömyys ei ole välttämättä merkki siitä, että suhteessa olisi kaikki hyvin. Jotkut pariskunnat ovat päätyneet etäiseentilaan ja elävät kuin olisivat kavereita romanttisen parisuhteen sijaan. Jokainen pariskunta ei tarvitse romanttiikkaa, hellyyttä ja hempeilyä päivittäin, mutta jos sinun ja kumppanisi yleisin tapa keskustelaa on small talk, voi se olla merkki tällaisesta suhdetyypistä.

Taibbin mukaan tämä on yleistä heille, jotka ovat olleet pitkään yhdessä, lapset ovat kenties muuttaneet jo omilleen ja nyt he koettavat löytää itseään huolehdittuaan ensin vuosia lapsista. Tämän tyypin kohdalla toivo ei ole menetty, mutta jos hiljainen elämä tuntuu paremmalta kuin kipinän saaminen takaisin suhteeseen, pitää se sinut ja kumppanisi pettymyksen aiheuttavassa pysähtyneisyyden tilassa tai toimii syynä, miksi toinen osapuoli lähtee suhteesta.

Hyväksyvä/tasapainoinen

Taibbin mukaan tässä suhteessa olevat parit ovat toistensa tukena, molemmat kiinnostuneita auttamaan toista olemaan sellainen ihminen kuin hän tahtoo olla.

”He osaavat elvyttää suhdetta, kun se alkaa junnata paikoillaan, he osaavat ratkaista ongelmat eivätkä lakaise niitä maton alle”, Taibbi selitää.

Tässäkin parisuhdetyypissä tulee ongelmia, mutta jännitteet osataan käsitellä ja työstää, kun on yhteinen päämäärä olla yhdessä ja parantaa suhdetta. Taibbi kuvailee tätä suhdetta kultaisen standardin suhteeksi.

Vaikka olisit parhaillaan jossakin yllä olevassa neljässä suhdetyypissä, on se mahdollista kehittää hyväksyvä/tasapainoinen -tyypin suhteeksi, kun tekee töitä sen eteen ja muuttaa asennoitumistaan.

”Sinun ei tarvitse tyytyä siihen, mitä sinulla. Muutos on mahdollinen. Ja jos ei nyt, niin milloin”, Taibbi sanoo kaikille, jotka ovat muissa kuin tässä hyvässä, hyväksyvässä/tasapainoisessa suhdetyypissä.

Voit lukea entistä tarkemmat kuvaukset näitä suhdetyypeistä täältä.

Lähde: Metro