Dementia uhkaa monia, mutta sen puhkeamista voi myös yrittää estää tai hidastaa.

On monia tekoja, joilla voi vähentää dementian riskiä. Niin tekeminen voi uuden tutkimuksen mukaan vähentää riskiä jopa 35 prosentilla.

Dementiariskiin liittyvä tutkimus kesti useita vuosia

Noin 11 vuotta kestäneessä tutkimuksessa seurattiin 501 376 ihmistä, jotka ilmoittivat fyysisistä ja henkisistä aktiviteeteistään. Sellaisia olivat esimerkiksi se, kuinka paljon he viettivät aikaa ystäviensä kanssa, mikä oli heidän koulutustasonsa, kuinka usein he kiipesivät portaita tai miten he menivät töihin.

Tutkimuksessa havaittiin, että tietyt toiminnot liittyvät pienempään dementian riskiin. Esimerkiksi säännöllistä liikuntaa harrastavilla ihmisillä riski vähenee 35 prosenttia, usein kotitöitä tekevillä 21 prosenttia ja ystäviä säännöllisesti näkevillä ja sukulaisvierailuja tekevillä 15 prosenttia.

Vaikka dementian sairastumiseen vaikuttaa perimä, niin sen päälle siihen vaikuttavat myös monet teot tai niiden tekemättä jättäminen. Aivojen vireillä pitäminen on siinä avainasemassa!

Lähde: Huffpost