Useat naiset saattavat pohtia, mitä vaaditaan, jotta pääsee huipulle urallaan.

Konsultointifirma Caliperin tutkijat lähtivät selvittämään, onko olemassa tiettyjä persoonallisuuden piirteitä, jotka liittyisivät naisten menestykseen johtajuudessa. Business Insiderin mukaan tutkijat pyysivät 85 naista tekemään persoonallisuuden arvioinnin sekä vastaamaan joukkoon kyselyitä menestyksestä 15 eri tulosalueella.

Tutkimukseen osallistuneet naiset olivat joko varatoimitusjohtajia tai korkeammassa asemassa sekä hoitavat toiminnallista aluetta, kuten markkinointia, tutkimusta ja kehitystä ja myyntiä. Tutkijat löysivät kuusi persoonallisuuden piirrettä, jotka olivat kytköksissä suurempaan tehokkuuteen.

Alla on tutkimuksesta selvinneet piirteet sekä Caliperin organisaation psykologi Thomas Schoenfelder lyhyet yhteenvedot jokaisesta piirteestä.

Määrätietoisuus: Eli kommunikointityyli on suora.

Aggressiivisuus: Tuo rakentavaa, emotionaalista elementtiä edistääkseen projekteja.

Empatia: Pystyy ymmärtämään ja samaistumaan muiden tunteisiin.

Vahva ego: On lannistumaton ja pystyy ylittämään haasteet.

Stressinsietokyky: Ei tunne oloaan epämukavaksi stressaavissa ympäristöissä.

Energia: Tuo elinvoimaisuutta ja innostusta työhön.

Business Insiderin mukaan vaikuttaa siltä, että nainen, jolla on suora kommunikointityyli, on lannistumaton ja pystyy käsittelemään stressiä sekä kykenee samaistumaan muihin, voi olla parhaimmassa asemassa menestykseen johtajuudessa modernissa työympäristössä.

Lähde: Business Insider