Miesten ja naisten kulutustottumuksista syntyy eri tavalla päästöjä.

Ruotsalaistutkimuksen mukaan sinkkumiehet aiheuttavat enemmän kasvihuonepäästöjä kuin naiset, kertoo The Independent. Tutkimus on julkaistu Journal of Industrial Ecologyssa heinäkuussa.

Tutkimuksessa verrattiin sinkkumiesten ja -naisten hiilijalanjälkiä ennen kuin molemmat ryhmät tekivät merkittäviä muutoksia elämäntapoihinsa sekä sen jälkeen. Muutoksiin lukeutui esimerkiksi lomamatkojen kulkeminen junalla lentokoneen sijaan sekä maitotuotteiden vaihtaminen kasvipohjaisiin tuotteisiin.

The Independentin mukaan tutkijat totesivat, että muutostenkin jälkeen sinkkumiehet aiheuttivat 18 prosenttia enemmän kasvihuonepäästöjä kuin sinkkunaiset. Tutkimusta johtaneen Annika Carlsson Kanyaman mukaan tulokset osoittavat, että on tärkeä huomioida naisten ja miesten erot, kun suunnitellaan toimia ilmastokriisin suhteen.

”Olen yllättynyt, että useampia tutkimuksia ei ole tehty sukupuolierojen ympäristövaikutuksista. On selviä eroavaisuuksia eivätkä ne todennäköisesti katoa lähitulevaisuudessa”, tutkija totesi.

The Independent listasi, millä tavoin miehet vaikuttavat enemmän ilmastokriisiin kuin naiset, ja suomensimme nämä viisi eroavaisuutta alle.

Ei kulutetun rahan määrä, vaan miten sitä kulutetaan

Ruotsalaistutkimuksen tutkijat saivat selville, että ennen vähäpäästöisiin vaihtoehtoihin vaihtamista miehet aiheuttivat lähes 2 000 kiloa enemmän kasvihuonepäästöjä vuodessa kuin naiset. Tutkimuksessa todettiin, että vaikka rahankäytössä ei ollut isoa eroa (miehet kuluttivat vain kaksi prosenttia enemmän rahaa kuin naiset), kasvatti miesten kulutustottumukset heidän hiilijalanjälkeä 16 prosentilla.

Tutkimuksen mukaan naisilla oli tapana käyttää enemmän rahaa vähäpäästöisempiin tuotteisiin sekä palveluihin, kuten terveydenhuoltoon, sisustukseen ja vaatteisiin. Miehet sen sijaan käyttivät 70 prosenttia rahoistaa tuotteisiin, jotka johtivat korkeisiin kasvihuonepäästöihin, kuten polttoaineeseen.

Miehet lomailevat enemmän

Ruotsalaitutkimukseen osallistuneiden miesten ja naisten päästöistä noin kolmannes johtui lomamatkoista. The Indenpendentin mukaan kuitenkin miesten lomareissut aiheuttivat enemmän päästöjä kuin naisten, mikä johtui lähinnä siitä, että miehet lomailivat enemmän.

Miehet todennäköisemmin myös matkuvastavat lomille joko lentäen tai autolla, ja nämä molemmat tavat aiheuttavat enemmän kasvihuonepäästöjä. Tämän johdosta miehet kuluttavat 35 prosenttia enemmän lomamatkoilla kuin naiset asioihin, kuten polttoaine ja muut autonhuolto.

Miehet ajavat pidempiä matkoja

Iso-Britanniassa viimeisimmät Department for Transports National Travel Surveyn tulokset saivat selville, että vaikka miehillä on vähemmän ajomatkoja, he ajavat pidempiä matkoja kuin naiset. Yleisesti miehet matkustavat autolla noin tuhat kilometriä enemmän vuodessa kuin naiset.

The Independent kertoo myös, että vuonna 2020 lähes 50 000 naisen ja miehen matkailuun Uudessa-Seelannissa perehtynyt tutkimus sai lähes samanlaiset tulokset. Vaikka naiset ajoivat enemmän matkoja kuin miehet, olivat naisten matkat noin 10-15 kilometriä lyhyempiä kuin miesten. Naiset myös todennäköisemmin käyttivät julkista liikennettä, mikä johtaa alhaisempaan hiilijalanjälkeen.

Joidenkin miesten mielestä ympäristötietoisuus on ”epämiehekästä”

Vuonna 2017 Utahin osavaltionyliopiston sekä Notre Damen yliopiston tutkijat tekivät seitsemän koetta yli 2 000 amerikkalaisella ja kiinalaisella miehellä sekä naisella selvittääkseen, mielletäänkö ympäristöystävällisyys naiselliseksi asiaksi. The Independentin mukaan tutkimuksista ilmeni, että valtaosa miehistä mielsi ympäristöystävällisyyden naiselliseksi. Lisäksi sekä miehet että naiset arvioivat tutkimuksessa ympäristöystävälliset tuotteet sekä kuluttajat feminiinisemmäksi kuin ei-ympäristöystävälliset tuotteet tai kuluttajat.

Yhdessä kokeessa sekä naiset että miehet kuvailivat kangaskassia ruokakaupassa käyttänyttä henkilöä feminiinisemmäksi kuin muovikassia käyttänyttä henkilä. Toisessa kokeessa miehet ja naiset sanoivat tunteneensa olonsa naisellisemmaksi tehtyään jotain hyvää ympäristön puolesta.

Miehet ovat harvemmin vegaaneja

The Independentin mukaan vuonna 2014 tehty kyselytutkimus 11 000 vegaanille Yhdysvalloissa paljasti, että vain 24 prosenttia heistä oli miehiä. Iso-Britanniassa vuonna 2020 tehty kyselytutkimus arvioi, että 8,1 prosenttia maan naisista on vegaaneja, kun miehistä vegaaneja on vain 5,9 prosenttia.

Kanyaman johtama tutkimus sen sijaan osoitti, että kun sekä miehet että naiset vaihtoivat liha- ja maitotuotteensa kasvipohjaisiin versioihin, heidän päästönsä laskivat 32-38 prosenttia. Naisilla oli alun alkaenkin taipumus syödä enemmän maitotuotteita kuin miehillä, joten naisten päästöt laskivat enemmän, kun he vaihtoivat vaihtoehtoisiin maitotuotteisiin.

Tutkimus osoitti, että kaikkien kasvisten päästöt, olivatpa ne paikallisesti tuotettuja tai ei, olivat alhaiset.

”Näin ollen kasvipohjaisiin tuotteisiin siirtyminen liha- ja maitotuotteiden käytön sijaan vaikuttaa eniten päästöjä alentavasti”, tutkijat totesivat.

Voit perehtyä Kanyaman johtamaan tutkimukseen lisää täälä.

Lähde: The Independent