Kyselyssä ei kuitenkaan huomiotu sitä, ketkä vastaajista ovat yksinhuoltajia ja miten se vaikutti heidän vastauksiinsa.

Family Circlen tekemän kyselyn mukaan 32 prosenttia äideistä elää muutamia vuosia ilman seksiä. Family Circlen nettikyselyyn vastasi 553 äitiä, joilla on vähintään yksi lapsi.

Äitejä pyydettiin kertomaan pisin aika, jonka he ovat olleet ilman seksiä. Vuosia ilman olleen 32 prosentin lisäksi 36 prosenttia vastaajista kertoi eläneensä niin sanottua kuivaa kautta muutamia kuukausia.

27 prosenttia vastaajista oli ollut ilman seksiä muutamia viikkoja ja vain viisi prosenttia oli ollut muutamia päiviä ilman seksiä. Osan pidemmistä seksittömistä ajanjaksoista voi kuitenkin selittää se, jos äiti on ollut yksinhuoltaja, mutta yksinhuoltajien osuutta kyselyyn vastanneiden määrästä ei ole tiedossa.

Lähde: Women’s Health

Kommentit

Kommenttia