Viimeisen 30 vuoden aikana viehättävyyttä koskevassa tieteellisessä tutkimuksessa on keskitytty liikaa kasvoihin sekä kehoon ja jätetty huomiotta hajut sekä äänet, kirjoittaa Live Science.

Kansainvälistä tutkijatiimiä johtanut Agata Groyecka huomauttaa, että kauneus on myös katsojan nenässä ja korvassa. Groyeckan tutkijatiimi tarkasteli viehättävyyttä koskevia tutkimuksia 30 vuoden ajalta ja löysi vakuuttavia todisteita siitä, että haju- ja kuuloaistiin liittyvillä tekijöillä on suuri rooli viehättävyydessä.

Tarkastelussaan tutkijat korostivat tutkimuksia, joissa osoitettiin, että yksilön äänestä voi päätellä, onko hän hallitseva tai yhteistyökykyinen, minkälainen hänen emotionaalinen tilansa on ja jopa sen, minkä kokoinen puhuja on.

Samalla tavoin myös haju voi kertoa yksilön sukupuolen, hedelmällisyyden, ruokavalion ja geneettisen yhteensopivuuden. Hajusta tunnistamme myös sukulaisemme, mikä on luultavasti evolutiivinen mekanismi sisäsiittoisuuden välttämiseksi.

”Useimmat tietävät, minkätyyppisistä ihmisistä he pitävät fyysisen viehättävyyden näkökulmasta, mutta moni ei tiedä, minkälaisista äänistä ja hajuista he pitävät. Siksi joskus joku ihminen saattaa vaikuttaa todella viehättävältä, vaikkei osaisikaan perustella itselleen miksi”, Groyecka selittää.

Toinen tärkeä tutkijoiden löydös oli se, että kun näkö-, haju- ja kuuloaisti yhdistettiin, ne tarjosivat yksilölle kaikkein eniten tietoa ihmisen viehättävyydestä. Kun viehättävät kasvot yhdistyivät viehättävään ääneen tai hajuun, ihminen pystyi arvioimaan toisen viehättävyyttä paremmin kuin vain yhden aistin varassa.

Lähde: Live Science