Kun taaperoikäisellä lapsella on ylikontrolloivat, niin sanotut helikopterivanhemmat, eivät lapset pysty kontrolloimaan tunteitaan ja impulssejaan yhtä hyvin vanhempana, mikä voi johtaa enemmän ongelmiin koulussa, selviää uudesta tutkimuksesta.

The Guardianin mukaan tutkimuksessa katsottiin, minkä verran taaperoiden äidit dominoivat leikkiaikaa sekä näyttivät lapsille mitä tehdä, ja sitten tutkittiin, miten lapset käyttäytyivät seuraavien kahdeksan vuoden aikana. Tästä paljastui, että kontrolloiva vanhemmuus on kytköksissä joukkoon ongelmia lapsen kasvaesa.

”Ylikontrolloivat vanhemmat useimmiten ovat hyvää tarkoittavia ja koettavat tukea ja olla olemassa lapsilleen”, tutkimuksen tekoon osallistunut tohtori Nicole Perry Minnesotan yliopistosta sanoi.

”Kuitenkin vanhempien pitäisi antaa lasten kokea tunteiden kirjo ja antaa heille tilaa harjoitella ja koettaa hillitä näitä tunteita itsenäisesti ja sitten ohjata ja auttaa lapsia, kun (tai) jos tehtävästä tulee liian haastava, jotta edistäisivät emotionaalisia ja käytökseen liittyviä taitoja”, hän lisäsi.

Developmental Psychology -journalissa julkaistutta tutkimuksessa Perry kollegoineen kuvailee, miten he tutkivat vanhemmuutta ja 422 lapsen käytöstä kahden vuoden iässä kutsumalla äidin ja lapsen laboratorioon ja pyytämällä heitä leikkimään joukolla leluja neljän minuutin ajan ja sitten laittamaan ne pois seuraavien kahden minuutin aikana. Tilanteet nauhoitettiin ja tutkijat arvioivat, minkä verran äiti koetti ottaa tehtävää hoidettavakseen.

The Guardianin mukaan lasten ollessa 5 vuoden iässä, tutkimusryhmä selvitti, miten he reagoivat epäreilusti jaettuihin karkkeihin ja minkälainen heidän kykynsä ajatella tarkasti pulmaa aikapaineen alla on. 10 vuoden iässä lapsilta kyseltiin heidän asenteistaan koulun ja opettajien suhteen sekä emotionaalisista ongelmista.

Kun lapset olivat 5- ja 10-vuotiaita, tutkijat pyysivät opettajia arvioimaan ongelmia, kuten lasten masennusta, ahdistusta tai yksinäisyyttä, lasten koulumenestystä ja heidän näkemyksiään lasten sosiaalisista taidoista.

Tutkijaryhmä sai selville, että kun tekijät, kuten lasten ikä, käytös taaperona ja sosioekonominen status otettiin huomioon, oli äitien kontrolloivampi käytös kytköksissä siihen, että heidän lapsilla ei ollut 5-vuotiaana niin hyvin kontrollia omien tunteidensa suhteen eikä impulssiensa suhteen.

Tämän lisäksi 5-vuotiaiden huonompi kontrolli tunteidensa suhteen oli kytköksissä huonompiin sosiaalisiin taitoihin 10-vuotiaana, kun taas alhaisempi kontrolli sekä tunteiden että käytöksen suhteen oli kytköksissä huonompaan koulumenestykseen, vaikka The Guardianin mukaan otettiin huomioon sellainen käytös 5 vuoden iässä. Ne olivat myös kytköksissä useampiin emotionaalisiin ongelmiin ja huonompaan asenteeseen koulun suhteen, kuten lapset kertoivat 10-vuotiaana.

The Guardian kuitenkin huomauttaa, että tutkimuksessa perehdyttiin vain äitien käytökseen tietyssä hetkessä. Tutkimuksessa ei myös otettu huomioon muutoksia vanhemmuudessa tai lapsten fyysistä terveyttä.

Warwickin yliopiston professori Dieter Wolke huomautti, että tutkimusryhmä ei selvittänyt, oliko äideillä ahdistuneisuushäiriötä, mutta totesi tutkimuksen saavan tukea aiemmilta tutkimuksilta, jotka ovat osoittaneet itsesääntelyn puutteen varhaisessa lapsuudessa liittyvän myöhempiin ongelmiin.

”Ongelma tässä todella on se, että jos et opit taitoja itsesääntelyä varten, miten voit tehdä sitä, kun lähdet pois kotoa, kuten lähtiessä opiskelemaan? Tavallaan se on kaltoinkohtelun muoto, ottaa pois tällainen mahdollisuus lapsilta”, Wolke totesi The Guardianille, mutta muistutti ylikontrolloivan vanhemmuuden yleensä tapahtuvan hyvistä aikeista.

Bathin yliopiston Janet Goodall kehotti sen sijaan varovaisuuteen ja mainitsi, että on vaikea sanoa milloin vanhempien kontrollointi on liian paljon ja kulttuuriset tekijät, kuten miten vaarallinen lapsen ympäristö on, pitäisi ottaa huomioon, kun perehdytään vanhempien käytökseen.

”Vaikka tutkimus osoittaa kytköksen heidän kutsumansa ylikontrolloivan vanhemmuuden ja myöhempien ongelmien välillä, ei tutkimus totea, että tämä on myöhempien ongelmien aiheuttaja, se toteaa sen menevän sen mukana ja he havainnoivat vanhempia vain kuusi minuuttia”, Goodall sanoi.

Goodallin mukaan vanhempia ei pitäisi syyllistää tai tuomita.

”Mikä on todella tärkeää on se, että vanhemmat välittävät lapsistaan ja siitä, mitä lapset tekevät ja mitä lapset oppivat”, hän päätti.

Voit tutustua tutkimukseen lisää täällä.

Lähde: The Guardian