Yhdysvaltalaisen yliopiston tutkijat selvittivät kyselyin ihmisten suhtautumista muun muassa emotionaaliseen ja seksuaaliseen pettämiseen.

Evolutionary Psychology -lehdessä julkaistu tutkimus selvitti, mitä ihmiset ajattelevat kahdesta eri tavasta pettää. Toinen pettämistapa oli seksuaalista ja toinen emotionaalista.

Kansasin osavaltionyliopiston tutkijat pyysivät 238 miestä ja 239 naista täyttämään useita kyselyitä erilaisista aiheista, joihin sisältyivät parisuhteet ja pettäminen. Yksi tällainen kysymys HuffPostin mukaan oli: ”Kumpi ahdistaisi sinua enemmän: Kuvitelma siitä, että kumppanisi nauttisi intohimoisesta yhdynnästä toisen henkilön kanssa tai kuvitelma siitä, että kumppanisi muodostaisi syvän emotionaalisen kiintymyksen toisen henkilön kanssa?”

”Miehet kertoivat seksuaalisen pettämisen olevan suhteellisesti ahdistavampia kuin emotionaaliset ja naisten kohdalla tulokset olivat päinvastaiset”, tutkijat kirjoittivat kyselyiden vastaukset analysoituaan.

HuffPostin mukaan tutkimuksen pyrkimyksenä oli selvittää, mitkä tekijät – kuten luottamus tai parisuhdetavat – vaikuttavat siihen, mitä ihminen ajattelee pettämisestä. Tutkijoille selvisi tutkimuksen päätteeksi, että ainoastaan sukupuolella oli väliä; miehiä häiritsee enemmän fyysinen pettäminen ja naisia emotionaalinen pettäminen.

Lähde: HuffPost