EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

Rekisterinpitäjä

Nainen.com

Henkilörekisterin nimi

Nainen.com Käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, rekisterinpitäjän toimintojen kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinointiin sekä liiketoiminnan suunnitteluun.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja saadaan säännönmukaisesti seuraavista lähteitä:

  • Rekisteröidyltä itseltään
  • Verkkopalvelun käytöstä mm. evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

Käsiteltävät henkilötiedot

  • Käyttäjän itse antamat tiedot, kuten sähköpostiosoite ja nimi
  • Verkkopalvelun käytöstä kertyt tiedot kuten käyttäjän ip-osoite, käyttäjän tulotapa palveluun, selain- ja laitetieto, evästetunniste, palvelussa vietetty aika ja käyttäjän maantieteellinen sijainti

Henkilötietojen luovuttaminen

Palvelu voi sisältää kolmansien osapuolten, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden sekä mainosverkostojen evästeitä.

Käytämme sivustollamme mm. Googlen Analytics, Adsense ja DoubleClick palveluja.
Nämä palvelut voivat asettaa evästeitä käyttäjän laitteelle kerätäkseen tietoa esimerkiksi
sivuston kävijämäärästä ja kerättyjä tietoja voidaan käyttää myös mainonnan
kohdentamiseen. Voit lukea lisää siitä, miten Google käyttää keräämiänsä tietoja täältä.

Käytössämme on myös yhteisöpalveluiden liitännäisiä, kuten Facebookin Tykkääpainikkeita
ja kommenttilaatikoita. Näiden liitännäisten sisältö näkyy sivustollamme, mutta
niiden sisältö tulee suoraan kyseisestä yhteisöpalvelusta. Liitännäinen voi räätälöidäkseen
sisältöä tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena kyseiseen palveluun. Palvelut voivat liitännäisten kautta myös kerätä tietoa kävijän vierailusta voimassaolevien yksityisyydensuojaehtojensa mukaisesti. Yhteisöpalvelut eivät kuitenkaan luovuta keräämiään tietoja Nainen.com:lle, ellei käyttäjä ole antanut tähän erikseen suostumustaan.

Nainen.com käyttää sähköpostitse tapahtuvassa viestinnässään MailChimpsähköpostipalvelua.
MailChimp toimii EU:n ulkopuolella Yhdysvalloissa, mutta se kuuluu
EU:n ja USA:n välisen Privacy Shield -sertifioinnin yrityslistaukselle noudattaen EU:n
tietosuoja-asetusta. MailChimp-sähköpostipalvelussa ovat seuraavat tiedot käyttäjistä:
etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite. MailChimpin tietosuoja-asetuksiin voit tutustua yhtiön
sivuilla (https://mailchimp.com/legal/privacy/).

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle (pl. edellä mainittu MailChimp-sähköpostipalvelu).

Henkilötietojen suojaus

Tietoja säilytetään tietokannoissa, jotka on suojattu teknisiä tietoturvakeinoja käyttäen.
Käytettyjä ratkaisuja ovat mm. palomuurit, erilaiset salaustekniikat sekä rajoitettu
kulunvalvnta ja käyttöoikeudet.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia
henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot
korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä
toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;

b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä
käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai

c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;

b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii
sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai

c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai
puolustamiseksi.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa
tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn
lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää
kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä
toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen
käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä
koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien
käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään

Ota yhteyttä

Nimi

Sähköposti

Viesti