Oma koti on järkevä turvata vahinkojen varalta kotivakuutuksella ja esimerkiksi vuokralla asuessa kotivakuutus on yleensä pakko ottaa.

Suomalaisilla on monenlaisia vääriä käsityksiä siitä, mitä kaikkea kotivakuutus kattaa ja korvaa. Yleisimpiä väärinkäsityksiä on paljastunut Pohjola Vakuutuksen julkaiseman Asumisen riskiprofiili -testin kautta, mihin on tähän mennessä vastannut noin 2 400 suomalaista.

Riskitestiin tulleiden vastausten perusteella suomalaisilla on eniten väärinkäsityksiä kotona sattuneiden vesivahinkojen korvauksista. Pohjola Vakuutuksen mukaan yli 50 prosenttia vastaajista olettaa, että kotivakuutus korvaa aina astianpesukoneen aiheuttaman vesivahingon keittiössä.

Testin tuloksista selviää myös, että melkein 40 prosenttia vastaajista jättää astianpesukoneen päälle ilman valvontaa.

”Vakuutus ei korvaa vahinkoja välttämättä täysimääräisesti tai pahimmillaan niitä ei voida maksaa ollenkaan, jos astianpesukone on jätetty päälle ilman valvontaa ja se aiheuttaa vesivahingon”, Pohjola Vakuutuksen henkilöasiakkaiden omaisuusvakuutuksista vastaava Iiris Saranpää kertoo tiedotteessa.

Vuotovahingot kalliimmasta päästä

Pohjola Vakuutuksen tilastojen mukaan vuotovahingot aiheuttavat palovahinkojen ohella kaikkein kalleimmat vahingot. Eniten vuotovahinkoja aiheuttaa astianpesukoneen tulo- ja poistoletkujen irtoaminen, vuotaminen tai rikkoutuminen.

Noin 80 prosenttia vastaajista olettaa myös, että pitkän ajan kuluessa syntyneet vesivahingot korvataan joko omasta tai taloyhtiön vakuutuksesta.

”Tällainen vahinko voi syntyä esimerkiksi kylpyhuoneen rakenteille suihkun roiskeiden aiheuttamana. Näitä vahinkoja ei kuitenkaan korvata, koska vakuutuksesta korvataan lähtökohtaisesti äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkoja”, Saranpää selittää.

Testin vastauksista selvisi myös, että noin reilu neljännes vastaajista luulee kotivakuutuksen korvaavan aina ilmalämpöpumpun rikkoutumisen. Pohjola Vakuutuksen mukaan kodin laitteiden rikkoutumisista ilmalämpöpumpun osalta korvauskäytännöt vaihtelevat riippuen muun muassa vahingon laadusta.

Särkymisvahinkoja ei aina tunnisteta korvattaviksi

Riskitestin vastaukset osoittavat, että kaikkia kotivakuutuksesta korvattavia vahinkoja ei tunnisteta, kuten esimerkiksi kotona vahingossa itse aiheutettuja äkillisiä särkymisvahinkoja. Näitä vahinkoja kuitenkin korvataan laajoista kotivakuutuksista.

Pohjola Vakuutuksen mukaan lähes 30 prosenttia kyselyyn vastanneista myös olettaa, että vahinkoja korvataan vain, jos joku toinen on aiheuttanut rikkoutumisen, tai ettei niitä korvata kotivakuutuksesta ollenkaan. Pohjola Vakuutuksen tilastojen mukaan eniten kotona rikkoutuu puhelimia, muita äly- ja tietotekniikkalaitteita sekä silmälaseja.

Katoamisvahingot eivät sen sijaan kuulu kotivakuutuksen piiriin. Lähes puolet testiin vastanneista kuitenkin uskoo kodin lähistöllä tapahtuneiden arvotavaroiden hukkaamisten menevän kotivakuutuksen piikkiin.

”Moneen kotiin ja asumiseen liittyvään riskiin pystyy varautumaan ottamalla tarpeeksi kattavan kotivakuutuksen, mutta osa vahingoista on vakuutuksen ottajan vastuulla. On hyvä ottaa selville, mitä kotivakuutus korvaa. Jos on yhtään epävarma vahingon korvattavuudesta, kannattaa aina tehdä vahinkoilmoitus”, Saranpää neuvoo.

Voit tehdä riskitestin itse täällä ja testata, onko tietämyksesi kotivakuutuksen kattavuudesta iskussa.