Hiusten harmaantumista saatetaan voida estää tulevaisuudessa.

Nyt on saatu selville mahdollinen syy harmaiden hiuksien syntymiseen. Syy voi löytyä tietyistä kantasoluista. Ne saattavat ns. juuttua paikoilleen, kun hius ikääntyy. Silloin niiden kyky, säilyttää hiuksissa oleva väri, menetetään.

Tietyillä kantasoluilla on ainutlaatuinen kyky liikkua karvatuppien, joista kasvaa hiuksia, välillä. Ne ovat juuri niitä soluja, joiden toimintahäiriöiden ajatellaan johtavan hiusten harmaantumiseen.

Jos nämä tutkimuksessa havaitut asiat ovat syynä harmaisiin hiuksiin, on tulevaisuudessa mahdollista estää harmaantuminen. Se voitaisiin tehdä siten, että autettaisiin karvatuppien välillä liikkuvia soluja pysymään toiminnassa.

Ehkä pian keksitään keino, jonka avulla jokainen saa halutessaan pitää hiuksissaan luonnollisen värinsä.

Lähde: Independent