Kampanja puolustaa tyttöjen ja naisten oikeutta valita paikkansa yhteiskunnassa ja olla juuri siellä, missä hän haluaa olla.

Maanantaina 8. maaliskuuta vietetään kansainvälistä naistenpäivää. Naistenpäivänä juhlistetaan naisia ja heidän saavutuksiaan sekä edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa.

YK:n Kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030:n yksi tavoite on sukupuolten tasa-arvon sekä naisten ja tyttöjen oikeuksien sekä mahdollisuuksien vahvistaminen kaikilla sektoreilla. Tasa-arvon saavuttamiseksi on kuitenkin tehtävä vielä paljon töitä.

Vaikka edistystä on tapahtunut ja moni lasikatto rikkoutunut, tytöt ja naiset ympäri maailmaa joutuvat yhä taistelemaan oikeudestaan valita itse paikkansa yhteiskunnassa, muistuttaa YK:n alainen UN Women Suomi. Esimerkiksi naisten osuus johtavissa asemissa on maailmanlaajuisesti edelleen selvästi alhaisempi kuin miesten, ja nykyisellä vauhdilla sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen korkeimmilla johtopaikoilla kestää vielä 130 vuotta.

”Naisten osallisuutta on kautta aikojen pyritty rajaamaan erilaisin keinoin, äärimmillään väkivallalla. Laajamittainen naisiin kohdistuva häirintä ja väkivalta on tänäkin päivänä vakava este naisten tasa-arvoiselle osallisuudelle ja vaikuttamismahdollisuuksille sekä samalla demokratian toteutumiselle”, UN Women Suomen toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas sanoo.

Esimerkiksi naispoliitikkoihin ja -päättäjiin kohdistuva häirintä ja väkivalta rajoittaa naisten mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon tai pyrkiä poliittiseen virkaan. Väkivallan pelko koulumatkalla ja häirintä koulussa ovat suurimpia syitä, miksi tytöt jäävät koulusta pois.

Koronapandemia vaikuttanut raskaasti naisten asemaan

UN Women Suomen mukaan sekä naisiin kohdistuva fyysinen väkivalta että häirintä verkossa ovat lisääntyneet huolestuttavasti koronapandemian myötä.

”Jo ennen koronapandemiaa naisten oikeuksia vastustavat voimat olivat vahvistuneet ja ne pyrkivät puskemaan tasa-arvokehitystä taaksepäin. Sen lisäksi koronapandemia on vaikuttanut raskaasti naisten asemaan lähes kaikilla elämänalueilla, ja väkivalta lisääntyy kuin varjopandemia”, Hirsikangas toteaa.

Naistenpäivänä UN Women Suomi käynnistää Naisen paikka -kampanjan, joka juhlii naisten saavutuksia, mutta nostaa samalla esiin näitä tasa-arvon tiellä olevia esteitä. Kampanjaan osallistuu vaikuttajia aina eturivin poliitikoista ja kulttuurivaikuttajista urheilijoihin, jotka kaikki haluavat osaltaan puolustaa naisten sekä tyttöjen oikeutta valita paikkansa yhteiskunnassa ilman pelkoa häirinnästä ja väkivallasta.

Naisen paikka kampanja kestää 19. maaliskuuta saakka, milloin vietetään Minna Canthin päivää, eli tasa-arvon päivää. Kampanjassa kerätään myös varoja YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin työhön naisiin kohdistuvan väkivallan ja häirinnän lopettamiseksi sekä naisten osallisuuden tukemiseksi.

Voit osallistua kampanjaan ja lahjoittaa 20 euroa lähettämällä tekstiviestin UNW20 numeroon 16499. Voit lukea lisää kampanjasta ja muista osallistumistavoista täällä.

Ei vain kukkia ja suklaata

Moni muistaa naistenpäivänä elämänsä naisia ”Hyvää naistenpäivää” -toivotusten lisäksi kukilla ja/tai suklaalla tai muilla herkuilla. Päivänä on kuitenkin syytä nostaa esiin tärkeitä faktoja naisten asemasta ympäri maailman.

Suomen YK-liiton sivuilla on kansainvälisen naistenpäivän osion yhteydessä listattu viisi faktaa, jotka ovat eivät ole iloista luettavaa:

  • Maailmassa kuolee lähes 47 000 naista vaarallisen abortin seurauksena vuosittain.
  • Yli 40 prosenttia suomalaisista naisista on joutunut miehen tekemän fyysisen tai seksuaalisen väkivallan tai uhkailun kohteeksi 15 vuotta täytettyään.
  • Yli 50 prosentilla kaupungeissa asuvista naisista ja tytöistä puuttuu vähintään yksi seuraavista: puhdas vesi, tarpeelliset käymälä- ja peseytymistilat, kunnollinen asunto ja riittävä elintila.
  • Naisten ansiot ovat Suomessa keskimäärin 16 prosenttia miesten ansioita pienemmät. – Maailmanlaajuisesti palkkaero on 22 prosenttia.
    Naisten osuus kansanedustajista on maailmanlaajuisesti vain noin neljännes.

Voit lukea lisää sukupuolten välisestä tasa-arvosta esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla täällä ja tutustua tasa-arvolakiin täällä.