Kirjaa ei saisi arvostella pelkkien kansien perusteella, mutta kyllähän kannet kertovat kirjasta jo paljon.

Mutta kertooko ihmisen ulkonäkö ihmisestä paljon? Kyllä se kertoo, joka on todettu ihan tutkimuksessakin. Se ei vie kuin sekunnin kymmenesosan, kun näkee uuden ihmisen ja on jo määritellyt millainen luonne tuolla ihmisellä on. Toronton yliopistossa tehdyllä tutkimuksella saatiin selville kuinka tärkeää ensivaikutelma on. Se voi paljastaa heti jopa sen, onko rikas vai köyhä.

Se on yleinen uskomus, että positiiviset tunteet vastaavat rikkautta tai tyytyväisyyttä. Jotta tutkimus sujui kunnolla, kokeen osallistujilla oli oltava neutraalit ilmeet, jotta kasvot eivät paljastaneet mitään tunteita.

Vaikka tutkimuksessa olleet rikkaat ja köyhät pitivät neutraalin ilmeen, heistä näkyi selkeästi, kuka voi hyvin ja kuka ei. Vaikeat kokemukset paistoivat köyhien kasvoilta.

Tämä tutkimus vahvistaa sen, kuinka rikkaus liittyy hyvinvointiin. Kun kasvot näyttävät hyvinvoivilta, on kyseessä usein rikas ihminen.

Kasvot heijastavat ajan myötä niitä kokemuksia, joita on elämän aikana kokenut. Kukaan ei osannut sanoa tiettyjä selkeitä merkkejä kasvoissa, jotka kertoisivat hyvinvoinnista. Sen vain tietää, kun katsoo ihmistä, joka on aika kummallista. Eli ominaisuus kasvoilla on se, että kasvot vain näyttävät siltä, onko voinut hyvin vai onko elämä ollut vaikeaa kamppailua.

Lähde: Female