On eräs ikäero, joka nostaa suuresti riskiä eroon, jos kyse on miehen erohaluista.

Ikäeron ei yleensä ajatella vaikuttavan suhteeseen, varsinkin jos sitä on melko vähän. Ikä ei tietysti määrittele sitä kuinka onnellinen pari on kyseessä. Sillä voi kuitenkin olla merkitystä suhteen kestoon. Ainakin jos ikäeroa on tietyn verran ja siten, että nainen on miestään vanhempi.

On eräs tarkka ikäero, joka ennustaa eroa

On saatu selville, että jos nainen on miestään kolme vuotta vanhempi, moni mies päätyy eroaikeisiin. Todennäköisyys siihen on peräti 87 prosenttia.

Vaikka puolisoiden välinen ikäero ei määritä 100-prosenttisesti sitä, onnistuuko avioliitto vai ei, se voi kuitenkin vaikuttaa eron todennäköisyyteen. New Yorkin yliopiston professori Paula England ja hänen tiiminsä tarkastelivat 3 622 pariskunnan tietoja, jolloin he saivat selvitettyä tuon todennäköisyyden.

Parit olivat mukana tutkimuksessa 15 vuoden ajan. Sinä aikana moni heistä erosi. Kun heiltä kysyttiin ikäeroa ja sitä kumpi parista oli vanhempi, saatiin selville, että jos nainen on miestään kolme vuotta vanhempi, nosti se suuresti eron riskiä.

Ikäeron vaikutuksia eroon tutkittiin myös tarkemmin. Tulokset selittivät myös sen, että jos kun vaimo on vähintään kolme vuotta nuorempi kuin hänen miehensä, hänen todennäköisyytensä avioeron haluamiseen voi nousta 38 prosenttiin. Tutkimuksessa havaittiin myös, että suuri ikäero nostaa riskiä avioeroon.

Eräässä toisessa tutkimuksessa havaittiin myös, että miehet ovat ”tyytyväisimpiä”, kun heidän vaimonsa on heitä nuorempi.

Lähde: Bestlife