Monien tutkimusten mukaan miehet pettävät puolisoaan naisia enemmän.

Mutta jos kyseessä ovat milleniaalit eli 80-luvun alun ja vuoden 2000 välisenä aikana syntyneet, ero pettäjämiesten ja -naisten välillä ei ole kovin suuri. Se ei johdu siitä, että milleniaali-miehet pettäisivät normaalia vähemmän, vaan siitä, että milleniaali-naiset pettävät normaalia enemmän.

Uskottomuus lisääntyy iän myötä sekä miehillä että naisilla. Pettäminen on valitettavasti vain lisääntynyt viime aikoina, josta voidaan syyttää digitaalitekniikkaa.

Nykypäivänä on helppoa päästä käsiksi erilaisiin tietoihin ja esiintyä netissä anonyyminä. Moni asia on netin avulla helppoa, yksinkertaista ja halpaa.

Joidenkin mielestä netin kautta tehdyt teot eivät ole edes pettämistä. Mutta jos esimerkiksi romantiikka on suhteessa tärkeää ja tekee netin kautta jonkun toisen kanssa jotain romanttista, sekin on pettämistä.  

Lähde: Your Tango