Maalta kaupunkiin muuttoliike on ehkä kääntänyt suuntaansa, koska moni kaupungissa asuva suunnittelee muuttoa maalle. Syynä voi olla tämä korona-aika.

LähiTapiolan Arjen katsaus -kysely on osoittanut, että peräti 31 prosenttia kaupungissa asuvista on miettinyt muuttoa kaupungin ulkopuolelle paikkoihin, joissa on enemmän maaseutumaista ympäristöä.

”Muutos vuodentakaisesta näyttää koronakevään kääntäneen nettomuuttojen tilanteen päälaelleen. Muuttotilastoissa häviäjänä ovat nimenomaan yhden aluetyypin kunnat, kaikkein sisimmän eli tiiveimmän kaupunkialueen kunnat.”, kertoo LähiTapiolan yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaro.

Suomessa muuttosuunta on ollut viimeiset vuosikymmenet kaupunkiin päin, mutta onko tämä suunta nyt kääntymässä? Ehkä korona ei silti ole ainoa syy, miksi niin monet ovat muuttaneet mielensä siitä, että haluavat asua kaupungissa. Yksi syy voi liittyä etätyön yleistymiseen, johon on vaikuttanut myös tämä korona-aika, jolloin entistä useammat ovat tehneet töitä kotoa käsin.

”Etätyön ja sitä tukevan infrastruktuurin, teknologian ja työelämän käytäntöjen kehittyessä monet voivat harkita asuinpaikkaansa uudelleen.”, miettii Nummiaho.Hän muistuttaa vielä, että Suomessa muuttoliikkeellä on isot kausivaihtelut, joka vaikeuttaa näiden ensitietojen tulkintaa.

”Meneillään oleva heinä-syyskuu on puolestaan ollut iso sisemmän kaupunkialueen nettovoittoperiodi, kun monet muuttavat opiskelupaikkakunnille. Syksyn jälkeen olemme paljon viisaampia koronakriisin vaikutuksista muuttovirtoihin”, Nummiaro sanoo.

Moni on ehkä jo toteuttanut muuton kaupungista maalle, mutta sitä miten kauan koronapandemia vielä meitä kiusaa, ei tiedä kukaan. Jos se saa muutettua meidän ajatustapojamme ja maailmaamme pysyvästi, ehkä kaupungissa asuu tulevaisuudessa vähemmän ihmisiä.

Syksy kuitenkin kertoo pian, miten lähitulevaisuudessa voi käydä eli onko mieli jo monella muuttunut, ja kaupunkiin halutaan sittenkin jäädä. Ehkä nyt kun lähellä olevat palvelut ovat taas toiminnassa, muutto ei tunnukaan enää niin hyvältä idealta?

Nämä tulokset saatiin LähiTapiolan tilaamasta Arjen katsaus -tutkimuksesta. Sen toteutti Kantar TNS. Kyselyyn vastasi 1 068 ihmistä elokuussa 2020, joiden iät olivat 15–74-vuotiaiden väliltä.